ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 60 | červen 2022 Měření kvality ovzduší s přístrojem OMT 1550 Doba rozmachu elektronické komunikace a s tím spojené stále častější využívání „inteligentní“ elektroniky nabízí mimo jiné i sledování kvality prostředí, ve kterém se pohybujeme. Mezi základní klimatické parametry vnitřního prostředí patří: teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, čistota ovzduší (prach, aerosoly), mikrobiální složky, hluk a osvětlení. Vnitřní prostředí je tedy soubor chemických, biologických a fyzikálních parametrů, které zásadně ovlivňují náš fyzický a psychický stav. Kvalita vnitřního prostředí samozřejmě souvisí s kvalitou venkovního vzduchu, který je do vnitřního prostředí přiváděn v důsledku větrání, ať již přirozeného nebo nuceného. Moderní člověk tráví většinu svého života ve vnitřním prostředí, a toto prostředí samozřejmě na každého jedince zpětně působí. Aniž bychom si to přímo uvědomovali, ovlivňuje nás mnoho faktorů, zejména kvalita osvětlení, koncentrace plynů v ovzduší, a hlavně vyšší koncentrace CO2, případně jedovatého CO. Abychom se ale nesoustředili jen na naše osobní pohodlí, kvalita prostředí je velmi důležitá například i v archivech, v galeriích, knihovnách a všude tam, kde je důležitá teplota vzduchu, jeho vlhkost, ale i množství prachových částic. Z výše uvedeného můžeme vyvodit, že hlavním cílem pro kvalitní vnitřní prostředí je uměle vytvořit, pokud možno co nejlepší mikroklimatické podmínky (obr. 1), a tak uchránit jak osoby, tak i archiválie, ale také například prostory lakoven před negativními vlivy. V případě lakovny jde samozřejmě zejména o prašnost a výpary nebezpečných chemických látek. Je třeba také připomenout, že pohled na hodnocení kvality se v různých zemích liší, stejně jako požadavky na vnitřní prostředí v různých specializovaných provozech a objektech. Podívejme se blíže na jednotlivé parametry. Teplota a vlhkost – zde je hlavní snaha o dosažení tepelné rovnováhy. To je takový stav, kdy je zachována souměrnost mezi produkovaným tepelným tokem a tokem tepla produkovaným sáláním, konvencí, vypařováním atd. Relativní vlhkost zase udává, nakolik je okolní vzduch nasycen vodními parami. Pro obytné prostory se udává jako optimální hodnota 30 – 60%, ale jsou i požadavky na minimální relativní vlhkost okolo 10%, což však je vhodné pouze ve speciálních prostorách, jako jsou např. archivy. Pro člověka je takovéto prostředí nevhodné. Abychommohli zajistit vhodné prostředí pro konkrétní využití, je nezbytné do něj instalovat takové zařízení, které bude schopno pomocí snímačů nebo sond vyhodnocovat aktuální kvalitu prostředí. Všechny výše uvedené složky (s výjimkou akustických) dokáže monitorovat a zaObr. 1 Podíl jednotlivých složek mikroklimatu na kvalitu prostředí 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% mikroklima - jednotlivé složky teplota a vlhkost akustické světelné aerosoly chemické - obecně

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=