ElektroPrůmysl.cz, duben 2022

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROMOBILITA 16 | duben 2022 Novinky v projektování a požární bezpečnosti dobíjecích stanic pro elektromobily Problematiku elektromobility z pohledu projekční a požární bezpečnosti zajímá stále více projektantů a realizačních firem. Z pohledu právního ukotvení této problematiky, které mají dopad na stavby nás nejvíce zajímá implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady2018/844 o energetické náročnosti budov. Tato směrnice byla čistě implementována do vyhlášky č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby v §48b Vybavení staveb dobíjecími stanicemi s účinností od 12. 11. 2021. Vlastní text, který je v §48b uveden je prostým překlopením textu z evropské směrnice. Má tři části: • (1) Nová stavba a změna dokončené stavby, která má více než 10 parkovacích stání, vyjma stavby pro bydlení, musí být vybavena alespoň jednou dobíjecí stanicí a kabelovody pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla pro každé páté parkovací místo, jestliže parkoviště takové stavby a) je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo b) s budovou fyzicky sousedí a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů parkoviště. • (2) Nová stavba pro bydlení a změna dokončené stavby pro bydlení, která má více než 10 parkovacích stání, musí mít instalaci kabelovodů pro každé parkovací místo pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, jestliže parkoviště takové stavby a) je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká i parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=