ElektroPrůmysl.cz, duben 2022

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 88 | duben 2022 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Revizní lhůty a vnější vlivy Potřeboval bych poradit, jak se dívat na vnější vliv BD2 z hlediska lhůt pravidelných revizí. Nevím, zda existuje nějaká srovnávací tabulka, která by dle působení vnějších vlivů určovala lhůty pravidelných revizí, mimo tabulky č. 1 uvedené v normě ČSN 33 1500, ve které ale samozřejmě nejsou vnější vlivy dle nové ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 uvedeny. V mém případě je v poslední pravidelné revizi z důvodu stanovení vnějšího vlivu BD2 určena revizní lhůta 2 roky, provozovatel objektu požaduje do nové pravidelné revize uvést, pokud možno lhůtu 5 let. Odpověď: ČSN 33 1500:1990/Z3:2004 v příloze 2 upravuje původní tabulku 1 „Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení“. V části b) tabulky je uvedeno, že elektrická zařízení umístěná ve zděných obytných a kancelářských budovách, vnější vliv BD1 (může být též BD2), se revidují každých 5 let. U číslice představující lhůty revizí v rocích je uvedena poznámka č. 4), která stanovuje, že lhůta se nevztahuje na bytové prostory a příslušenství bytu a že uvedená lhůta 5 let platí pro provedení vnitřních elektrických rozvodů odpovídajících současným požadavkům (zatížitelnost, průřez středního vodiče atd.). Nicméně lhůta 5 let je uvedena i v původní části b) tabulky 1 normy. Změna Z3 tedy pouze přesněji stanovila, že tato podmínka se týká vnějšího vlivu BD1 a také, že se může týkat vnějšího vlivu BD2 a rovněž čeho se netýká. Nicméně revizní technik není ten, kdo by měl stanovit lhůtu pro provedení revize, ale pouze doporučuje, do kdy je potřeba provést následující pravidelnou revizi, viz např. ČSN 33 2000-6, článek 62.2 (pro instalace uvedené do provozu před platností ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017) nebo norma ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017, článek 6.5.2. Ve Vašem konkrétním případě je tedy nutné komplexně a podrobně posoudit celou dotčenou elektrickou instalaci. Na základě výsledků a závěrů z tohoto posouzení by mohl revizní technik doporučit, v jakém termínu má být provedena následující pravidelná revize. Také je nutné mít na paměti obecně právní a trestně právní odpovědnost revizního technika, který v rámci zprávy o provedení revize posuzuje, v jakém stavu je elektrická instalace a veškeré její součásti. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Revize zásuvek ve zdvojené podlaze Chci se zeptat na umístění zásuvek 230 V/ 16 A ve zdvojené podlaze. Na betonové podlaze je připevněna přístrojová krabice KP68_KA se zásuvkou 230 V/16 A/IP20. Pochozí část je realizována z kostek dřevotřísky. V nosné kostce dřevotřísky je vždy udělaný otvor pro prodlužovací přívod, který je připojen do zásuvky na betonové podlaze. Přístup k této zásuvce se provádí tak, že se musí odlepit koberec a odvrtat šrouby kostky z dřevotřísky. Není zde žádný revizní otvor ani vyznačeno, kde se v podlaze zásuvka nachází. Lze z hlediska legislativy takovou nepřístupnou zásuvku nechat nainstalovanou? Při revizi byla zásuvka měřena pouze na vytaženém prodlužovacím přívodu, což si myslím, že je nedostačující.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=