ElektroPrůmysl.cz, květen 2022

Kabely, vodiče, svorky a konektory, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky www.elektroprumysl.cz • květen 2022 • ročník 12 ° Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie done. Simply VARIO-Xje vaším správným krokem do budoucnosti! Agilní výroba, udržitelnost nebo Průmysl 4.0 – nic není problém díky stoprocentní automatizaci bez řídicí skříně. Představujeme vám náš flexibilní a modulární systém Vario-X, který posouvá decentralizaci tím správným směrem a na zcela jinou úroveň. SIMPLY DONE! www.vario-x.com/cz

Your Global Automation Partner

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL květen 2022 | 1 Milí čtenáři, přinášíme Vám květnové číslo časopisu ElektroPrůmysl.cz, které se především zaměřuje na konektorovou techniku a kabelovou konfekci. Již příští týden se koná veletrh AMPER 2022. Celkem je na něm představí 570 vystavovatelů z 27 zemí světa. Na veletrhu můžete navštívit i stánek naší redakce. Naleznete nás v hale V na stánku 6.04. Již tradičně bude v naší expozici dostupné březnové číslo časopisu ElektroPrůmysl.cz v tištěné podobě, které si může odnést zdarma. Součástí veletrhu Amper je bohatý doprovodný program, jehož součástí bude odborný seminář zaměřený na bezpečnost strojních zařízení, který se bude pořádat dne 19. 5. v pavilonu A3, sále Morava. Odborný seminář se bude podrobně zaměřovat na všeobecné zásady pro konstrukci, posouzení rizika, jejich snižování dle normy ČSN EN ISO 12100 včetně stanovení souvislosti mezi úrovní rizika a požadovanou úrovní vlastností (PLr) bezpečnostních obvodů a funkcí dle ČSN EN ISO 13849-1. Zároveň se v rámci prevence bude věnovat kontrolám provozovaných strojních zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. Více informací naleznete na straně 106. Ještě k nosnému tématu čísla. Kabelové nosné konstrukce se navrhují pro stálá zatížení tíhou kabelové nosné konstrukce a uložených kabelů. Současně je třeba do jejich návrhu zahrnout i nahodilé zatížení tíhou osob provádějících kladení kabelů, spočívající buď v pouhém uchopení kabelové konstrukce, nebo v jejím plném zatížení hmotností osoby. Při pokládce kabelů tažením po kabelové konstrukci je nutno brát v úvahu také nahodilé zatížení tíhou mechanismů potřebných pro tato tažení. Přednostně by se měly využívat kabelové nosné konstrukce dle ČSN EN 61537 ed. 2 u nichž lze při návrhu využít mechanické i elektrické vlastností jednotlivých dílů kabelových nosných konstrukcí, deklarované dle této evropské normy. Při návrhu individuálních provedení kabelových nosných konstrukcí a souvisejících podpěrných zařízení s vlastnostmi nedeklarovanými dle ČSN EN 61537 ed. 2, stejně jako při návrhu pomocných stavebních konstrukcí nutno postupovat podle požadavků ČSN EN 1990 ed. 2 a případně taktéž dle odpovídající části souboru norem ČSN EN 1993-1-…, v závislosti na druhu a provedení navrhované konstrukce. Kabelové nosné konstrukce nesmějí zvyšovat nahodilé požární zatížení kabelových prostorů, a musí být proto z hmot třídy reakce na oheň A1 nebo A2 dle ČSN EN 13501-1. Pěkné čtení Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisumůžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc. Jaroslav Bubeníček ElektroPrůmysl.cz Holzova 2846/23, 628 00 Brno IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN2571-076 VÝKONNÝŘEDITEL MANAGINGDIRECTOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hybešova 38, 602 00 Brno E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 2 | květen 2022 48 12 8 34 KABELY, VODIČE A KONEKTORY » EST – vše od kabelu po protahovací pero ................................ 4 » Správná volba na celý život! ................. 8 » Značení vodičů a svorek barvami ..... 12 » Svorky a montážní materiál pro rozvaděče .......................................... 16 » ELKOND – predstavenie noviniek ..... 20 » Miniaturní board-to-board konektory -spolehlivé připojení a komunikace mezi deskami plošných spojů ....................................... 22 » Požadavky na kabely pro kolejová vozidla .............................. 26 » Kabelové vývodky Agro – profesionální řešení .......................... 28 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Přístroje xEffect pro kolejová vozidla ........................................................ 32 » Kabelové nosné konstrukce HL system s klasifikací dle ČSN 73 0895 ..................................... 34 » Navrhování prostorů kabelového rozvodu ..................................................... 36 » Dny rozvaděčů jsou sečteny – představujeme vám Vario-X .............. 40 » Návrh kabelových nosných konstrukcí pro kabely o napětí do 110 kV .......... 42 » Tisk elektroinstalačních štítků z telefonu? Objevte Brady M211! ..... 46 » Ukládání kabelů do země, jejich souběh a křižování ................................. 48 » Náš nový web – to pravé řešení pro vás! ....................................................... 52 » Ukládání kabelů na kabelové kanály, podlaží a šachty ........................ 54 » VX25 - Systém řadových skříní Rittal ................................................ 56 » Požární bezpečnost kabelových kanálů, podlaží a šachet ...................... 60 » Nová dimenze udržitelného designu: recyklované vypínače z plastu zachyceného v oceánech ................... 62 » Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí u elektroměrového rozváděče ................................................. 64 MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA » DIRIS Digiware rozšiřuje svoje možnosti ................................................... 66

ElektroPrůmysl.cz OBSAH květen 2022 | 3 106 72 64 56 MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA » Malé přenosné osciloskopy s izolovanými kanály C.A. 922 a C.A 942 ................................. 68 AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE » Nová řada iPC Harmony P6 geniálně propojuje provozní a informační technologie .............................................. 72 » Společnost B&R slaví 25 let na českém trhu ...................................... 74 » Vizualizace pro celou MaRku během pár minut ................................... 78 » Společnost Schneider Electric posiluje divizi Industry ........................ 82 ELEKTRONICKÉ PRVKY A SYSTÉMY » Komponenty pro drážní aplikace ..... 84 » Aktivní odrušovací filtry chrání DC/DC měniče před napěťovými rázy a špičkami na vstupu ................... 90 » Kompaktní polypropylenové kondenzátory firmy KEMET ................ 92 IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY A PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ » Laserové popisovací systémy Panasonic .................................................. 94 » Přidělte každé položce majetku unikátní digitální identitu ................... 98 » Výrobní linka pro automatickou aplikaci, skládání a balení gramofonových desek ....................... 100 VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA » ABB letos opět na veletrhu Amper! ... 102 » Nová legislativa pro oblast VTZ ..... 104 » Bezpečnost strojních zařízení 2022 .......................................... 106 » EPLAN a Rittal na veletrhu AMPER 2022 ........................................... 108 DISKUSNÍ FÓRUM » Zásuvky a proudový chránič ............ 110 » Rozváděč do dřevostavby ................. 111 » FV elektrárna .......................................... 111 » Jištění cívky stykače ............................ 112 » Rozdělení vodiče PEN ......................... 112 PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU » Protahovací pera .................................. 114 KURIOZITY » Fotografie z praxe ................................ 118

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 4 | květen 2022 EST – vše od kabelu po protahovací pero Společnost Elektro-System-Technik s.r.o. je na českém trhu již více než 30 let. Za tu dobu se stala zavedeným dodavatelem kabelů, ale i dalších produktů, které s nimi bezprostředně souvisí. Získáte tak dodavatele s uceleným sortimentem, velkými skladovými prostory v Praze 9, vlastní logistikou a technickou podporou. Kabely od A do Z V našem sortimentu najdete širokou nabídku kabelů pro domovní a průmyslovou elektroinstalaci. Jsme výhradním dodavatelem špičkových gumových kabelů TITANEX® předního evropského výrobce NEXANS. Značka TITANEX® je synonymem pro jedinečný flexibilní kabel s pláštěm a izolací z elastomeru, který se výrazně odlišuje od běžných kabelů typu H07RN-F a opakovaně přesvědčuje svou kvalitou a dlouhou životností. Je ideálním kabelem pro průmysl a stavbu a je určen pro použití v suchém, vlhkém a mokrém prostředí. TITANEX® vděčí své robustnosti a neobyčejné kvalitě právě svému speciálnímu plášti, který z něho dělá kabel vhodný pro vysokou zátěž čelící úspěšně všem technickým a mechanickým požadavkům. Vyjímečné vlastnosti, které tento kabel v sobě spojuje, jsou nesporné. Každý, kdo měl možnost s kabelem TITANEX® pracovat, už žádný jiný kabel nechce. Specialistou na systémové komponenty pro strukturovanou kabeláž měděných a optických sítí (síťové komponenty, konektory, kabelová konfekce, rozbočovače aj.) je renomovaná německá společnost TELEGÄRTNER*. Komponenty Telegärtner vynikají jednoduchostí montáže a profesionálním zpracováním. Celá kabeláž si i desítky let po instalaci spolehlivě zachová hodnoty požadované normou. Vše se točí kolem kabelů Jsme oficiálním dodavatelem italské značky GEWISS. Katalog tohoto výrobce obsahuje tisíce položek pro nízkonapěťové instalace, mimo jiné v něm najdete ucelený sortiment ohebných a tuhých kabelových chrániček. Kabelové chráničky jsou vyrobené z PVC s odolností proti stlačení a nárazu. Profil ohebné chráničky FK9 je charakterizován speciální geometrií žeber, která zvyšuje ohebnost a zatížitelnost a snižuje tepelnou paměť – vlastnosti, které zjednodušují a urychlují pokládku a zapojení.

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY květen 2022 | 5 Dalším naším významným dodavatelem je německý WALTHER-WERKE*, přední výrobce průmyslových vidlic a spojek, konektorů a rozváděčů. Walther přináší jedinečný systém bezšroubových a šroubových vidlic CEE a průmyslových konektorů PROCON a také jedinečné patentované řešení vstřikovaného těsnění 2K. Bezšroubovové vidlice nabízejí nejrychlejší a nejbezpečnější způsob připojení kabelu. Potřebujete kabely upevnit? V tom případě můžeme nabídnout fixační materiál pro kabelový management německého výrobce F-TRONIC*. Zahrnuje kabelové spony, kabelové příchytky, kabelové objímky, kabelové upínací třmeny, ale i kabelové držáky s rychlouzávěry pro jeden i více kabelů v klasickém provedení, ale i kovové se zachováním funkčnosti. Zemnicí materiál zahrnuje zemnicí objímky, svorky či lišty pro vyrovnání potenciálů. V privátní či businessové sféře pomohou s kabelovým managementem designové a praktické produkty značky ASA*. Jejich elegantní kabelové průchodky či kabelové organizéry sluší každému interiéru. Pro zkrocení kabelů pod polohovacím pracovním stolem je ideálním produktem kabelový organizér pro svislé vedení Helix. Podrobné informace najdete na stránkách www.pripojna-mista-asa.cz.

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 6 | květen 2022 Profesionální nástroje pro manipulaci s kabely V sortimentu rakouské značky RUNPOTEC* najdete profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Jejich unikátní patentovaná otáčivá špička Runpogleiter protáhne kabel i tím nejmenším poloměrem a se zatížením v tahu až 200 kg! Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu. Podrobné informace najdete na stránkách www.runpotec.cz. Bestsellery mezi odborníky je 3násobně kroucené protahovací pero Runpo 5 v praktickém pouzdru a Runpo 1 se zatížením v tahu až 170 kg. Stále oblíbenější je protahovací pistole RT 2008 – velký pomocník pro protahování kabelů na dlouhé vzdálenosti nebo protahovací pruty Runposticks v pouzdru s příslušenstvím. Oblíbená je také praktická odvíječka kabelů X BOARD XB. Menší varianta XB 300 pro zátěž až 300 kg nebo větší varianta XB 500 pro zatížení až 800 kg. Odvíjení těžkých cívek, kabelových smotků nebo svazků je tedy velmi snadné a rychlé. X BOARD je vhodný i pro poškozené kabelové bubny. Pracujete s těžkými a tuhými kabely? Řešením je unikátní extra silný naviják CW 800 E, díky kterému protáhne těžký kabel na velkou vzdálenost i jedna osoba. Naviják vyvine tažnou sílu až 10 osob. Praktickými doplňky jsou kabelové kladky s nosností až 1500 kg pro snadné tažení kabelů kolem sloupů, rohů, v šachtách či kabelových trasách.

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY květen 2022 | 7 Video: KALIBROVANÝ digitální přístroj pro měření délky kabelů RUNPOMETER RM35 Zapomeňte na mechanická počítadla délek kabelů! Potřebujete přesně měřit délky kabelů a mechanické počítadlo nebo jiné způsoby měření vám nevyhovují nebo nedávají přesné výsledky? Jedinečný kalibrovaný digitální měřič délek kabelů Runpometer RM35 vám dává řešení. Lze jím přesně měřit délku kabelů, ale i samostatných žil, lan, trubek nebo hadic o průměru 2–32mm. Má krytí IP 44 (ochrana proti stříkající vodě a prachu) a je extrémě odolný proti nárazu. Je tedy skvělý pro elektroinstalace na stavbách nebo kabelové sklady, například pro záznamy kabelových délek. Kabely to nekončí… Závěrem bychom rádi podotkli, že zde uvádíme jen stručný výčet našeho sortimentu, úzce související s tématem tohoto čísla Elektroprůmyslu. Dále vámmůžeme nabídnout elektroinstalační materiál, osvětlovací techniku, vzduchotechniku, komunikační systémy či prvky chytré domácnosti. Jsme rovněž specialisté na systémy KNX. Rozsahem nabídky tak dokážeme uspokojit přání i toho nejnáročnějšího zákazníka. Další informace a e-shop Bližší informace o značkách a produktech najdete na našich webových stránkách www.est-praha.cz. Katalogy a prospekty v sekci Ke stažení. Vybrané produkty můžete zakoupit na našem e-shopu na adrese www.est-shop.cz Obraťte se na nás s důvěrou Potřebujete podrobnější informace o našem sortimentu? Potřebujete cenovou nabídku nebo technický dotaz? Obraťte se na nás s důvěrou: telefonicky 266 090 711 nebo e-mailem na obchod@est-praha.cz. Elektro-System-Technik s.r.o. Pod Pekárnami 338/12, Praha 9 Tel.: +420 266 090 711 E-mail: obchod@est-praha.cz www.est-praha.cz *Jsme výhradním dodavatelem značky v ČR Nouzové zastavení Požadavky na funkční hlediska zařízení nouzového zastavení jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 13850 Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci. Nouzové zastavení musí fungovat buď jako zastavení kategorie 0 nebo jako zastavení kategorie 1. Výběr kategorie zastavení u nouzového zastavení závisí na výsledcích hodnocení rizika stroje. V některých případech může být kvůli tomu, aby se vyloučilo vytváření dodatečných rizik, nutné provést řízené zastavení a udržovat elektrické napájení ovládacích prvků stroje i poté, co bylo dosaženo zastavení. Zastavený stav se musí monitorovat a po zjištění poruchy zastaveného stavu se musí elektrické napájení přerušit bez vytvoření nebezpečného stavu. Kromě požadavků na zastavení jsou na funkci nouzového zastavení kladeny následující požadavky: • musí být nadřazena všem ostatním funkcím a činnostem ve všech režimech; • musí co nejrychleji zastavit nebezpečný pohyb, aniž by vznikla jiná nebezpečí; • reset (návrat do výchozího stavu) nesmí vyvolat opětné spuštění.

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 8 | květen 2022 Správná volba na celý život! + jednodušší + snazší + lepší Asi bychom těžko hledali člověka, který by nechtěl mít svou práci snazší a jednodušší. Tato prostá myšlenka nás vedla k pátrání, jak bychom mohli v tomto směru našim zákazníkům pomoci. Kabely za vás bohužel nerozvedeme, ale můžeme udělat několik věcí, díky kterým vám právě tato činnost půjde rychleji a snadněji od ruky. A jelikož se v NKT snažíme jít hlouběji pod povrch věci a hledat maličko jiná, chytřejší řešení, šli jsme přímo za vámi, našimi zákazníky, elektrikáři, co s našimi kabely pracují každý den. Ptali jsme se vás, s čím ještě můžeme pomoci, jak vaši práci s instalačními kabely zjednodušit, zrychlit a zpříjemnit. A odpověď byla jednoznačná. Potřebujete snadno a lehce s jednotlivými kabely manipulovat, vždy rychle najít ten pravý a následně s nimi co nejjednodušeji pracovat – odizolovat je a zapojit. A proto dovolte, abychom vám představili našeho velmi milého kolegu, kterého si jistě oblíbíte i vy. Je to vozík QADDY®. Bez něj je život každého elektrikáře smutný a nezáživný. Vozík QADDY® totiž umí téměř vše. Manipulace s ním je velmi snadná a vyhnete se tak přetěžování zad a ramen při zvedání těžkých bubnů s kabely. Stačí na něj pouze jeden člověk, takže ušetří na lidech. Lze jej prostým vytažením rukojeti přeměnit na vozík, funguje i jako odviják a velmi rychle díky němu navinete kabel zpět na buben. Navíc je to silák, namotáte na něj až 700 metrů kabelu a takovouto zátěž s minimálním úsilím pak dovezete až na místo instalace. U větších stavebních pro-

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY květen 2022 | 9 jektů, kde se pokládá velké množství kabelů, je QADDY® naprosto nepostradatelný. Díky němu je práce čety elektrikářů řádově rychlejší, přesnější a snazší. Dalším řešením pro zpříjemnění a vylepšení práce elektrikářů s našimi kabely je jejich forma balení a následné odizolování. Všichni elektrikáři vědí, jak únavné je přenášet kabel a jak dokáže být až protivně neforemný. Naše kabely balíme ergonomicky a prakticky tak, aby manipulace s nimi byla co nejpřirozenější. Z této myšlenky vzešel i další zlepšovák, který je velmi oblíbený ve Skandinávii. Jde o inovativní trhací šňůrku zjednodušující samotnou odizolaci kabelu. Šňůrka leží přímo pod pláštěm, kde ji můžete snadno uchopit a například pomocí kleští zatáhnout dozadu pro otevření pláště. Šňůrka provádí čistý a úhledný řez a lze ji rovněž použít jako nástroj k odříznutí nadbytečného pláště. Díky této jednoduché pomůcce dochází k odizolování kabelů v mžiku, bez nepříjemných poranění rukou nebo poškození samotného kabelu. Trhací šňůrka tak minimalizuje nebezpečné situace při práci s kabely. V porovnání s tradičním použitím nože nebo kleští je trhací šňůrka velmi bezpečná. Z tohoto pohledu je při práci s kabely vždy lepší používat nůž co nejméně. Ostatně na naši trhací šňůrku od vás máme tolik pozitivních ohlasů, že se snažíme ji integrovat do stále většího množství kabelů. Vzpomínáte ještě, co jsme si říkali na začátku článku? Potřebujete s kabely snadno manipulovat a od toho je tu naše ergonomické balení kabelů a hlavně náš milovaný QADDY® vozík. Dále je třeba kabel lehce a precizně odizolovat. S tím nám pomáhá trhací šňůrka ve Skandinávii a v našich končinách pomáhá jednodušší manipulaci a odizolování svrchní materiál kabelu. Plášť je vyroben z měkčího materiálu, který je jednoduše odstranitelný i bez pomoci nožů na izolaci kabelů a dalších ostrých předmětů. Výběr materiálů také stojí za tím, že se dá s kabely od NKT jednodušeji manipulovat a přispívají k jednoduší práci. Nezapomněli jsme ani na snadnou identifikaci a rozlišení jednotlivých kabelů. Od toho jsou tu instalační kabely NKT instal PLUS CYKY 450/750V. Jde o kabely, u kterých nikdy nesáhnete vedle a velmi snadno podle výrazného barevného pruhu na plášti rozlišíte 5 základních provedení. Pokud v NKT vyvíjíme nový výrobek, například instalační kabel, důležitým parametrem je vždy to, jak dobře se s ním bude pracovat. Díky tomuto přístupu se s našimi kabely dobře manipuluje, lehce se odizolovávají a díky použitým materiálům a nízkému tření kloužou skrz trubky či husí krky bez nejmenšího odporu, a tím

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 10 | květen 2022 se i velmi snadno instalují. To vše děláme ne proto, aby to vypadalo dobře na papíře, ale protože víme, že tato řešení fungují na 100 % v každodenní práci našich zákazníků. A není to pouze o udržení postavení na trhu, je to o pohybu vpřed, o inovacích a o rozvoji. Hrajeme klíčovou roli jako propojení mezi zdrojem energie a uživatelem. Proto vyvíjíme naše produkty s maximální snahou o udržitelný rozvoj. Je základem každého technologického vývoje, každého lidského faktoru a každého našeho vztahu se zákazníkem. Ke zdokonalení našich výrobků využíváme zelenou elektrickou energii a při výrobě pečlivě dbáme na maximalizaci využití zdrojů tak, abychom zbytečně nezatěžovali životní prostředí. A to je to, na co jsme pyšní a v čem chceme a budeme pokračovat. Pro trvale udržitelný, obnovitelný a výkonný svět. NKT s.r.o. Průmyslová 1130, 272 01 Kladno Tel.: +420 312 607 111 E-mail: info.cz@nkt.com www.nkt.cz Přídavné požadavky na elektrická zařízení strojního zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než 10 mA Norma ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky ve své části venované pospojování a ochrannému obvodu uvádí Přídavné požadavky na elektrická zařízení strojního zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než 10 mA. Pokud má elektrické zařízení unikající zemní proud větší než AC nebo DC 10 mA v jakémkoliv ochranném vodiči, musí být splněna jedna nebo více z následujících podmínek pro celistvost každého úseku přidruženého ochranného obvodu, kterým protéká unikající zemní proud: a) ochranný vodič je úplně uzavřen v krytech elektrického zařízení nebo je jinak chráněn v celé své délce před mechanickým poškozením; b) ochranný vodič má průřez minimálně 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al; c) má-li ochranný vodič průřez menší než 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, použije se druhý ochranný vodič minimálně stejného průřezu až do místa, kde má ochranný vodič průřez minimálně 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al. To může vyžadovat, aby elektrické zařízení mělo samostatnou svorku pro druhý ochranný vodič. d) automatické odpojení napájení v případě ztráty spojitosti ochranného vodiče. e) pokud je použito zásuvkové spojení, zajistí se průmyslový konektor podle souboru ČSN EN 60309 s odpovídajícím omezením tahového napětí a s minimálním průřezem vodiče ochranného uzemnění 12,5 mm2 jako součást vícežilového silového kabelu. V instrukcích pro instalaci se musí uvést, že zařízení se musí instalovat podle tohoto popisu. Vedle svorky PE se může také použít výstražný štítek uvádějící, že proud v ochranném vodiči překračuje hodnotu 10 mA.

www.nkt.cz Qaddy® slaví 5 let! Již 5 let Qaddy® svým revolučním ergonomickým designem výrazně šetří čas a sílu tisícům českých elektrikářů. Pracujte chytře i Vy! 3 × 1,5 mm² Nejpoužívanější typy instalačních kabelů pro Qaddy® jsou NKT instal PLUS CYKY a CYKYLo se svojí charakteristickou barevnou identifikací. 3 × 1,5 mm² 3 × 2,5 mm² 5 × 1,5 mm² 5 × 2,5 mm²

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 12 | květen 2022 Značení vodičů a svorek barvami Identifikace barvou se musí provádět u konců (zakončení) vodiče, přednostně však po jeho celé délce buď barvou izolace, nebo barevnými značkami, kromě holých vodičů, kde barevné označení musí být u konce vodičů a u připojovacích bodů nebo míst. Pro označení vodičů jsou dovolené následující barvy: ČERNÁ, HNĚDÁ, ČERVENÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ, ZELENÁ, MODRÁ, FIALOVÁ, ŠEDÁ, BÍLÁ, RŮŽOVÁ, TYRKYSOVÁ. Barevné označení nebo barevné značky (markery) není požadováno pro: • koncentrické vodiče kabelů; • kovové stínění nebo armování kabelů (pláště), použité jako ochranný vodič; • holé vodiče, kde trvalá identifikace není proveditelná; • cizí vodivé části, použité jako ochranný vodič; • neživé části, použité jako ochranný vodič. Doplňkové značení, například písmeno-číslicové, se připouští za předpokladu, že barevná identifikace zůstane nejednoznačná. Použití jednotlivých barev Dovolené barvy Jednotlivé barvy ZELENÁ a ŽLUTÁ jsou dovolené pouze tam, kde není pravděpodobnost záměny s barvami ochranných vodičů, vodičů ochranného pospojování a vodičů PEN, PEL nebo PEM. Nulový vodič nebo vodič středního bodu Pokud obvod obsahuje nulový vodič nebo vodič středníhoboduoznačený barvou, musí být použita MODRÁ barva. Aby nedošlo k záměně s jinými barvami, doporučuje se použít nesytou MODROU barvu, často nazývanou „světlá modrá". MODRÁ nesmí být použita k identifikaci jakéhokoliv jiného vodiče, kde by tímmohlo dojít k záměně. Pokud se v systému nulový vodič nebo vodič středního bodu nevyskytuje, může být vodič označený v celém systému barvou MODRÁ použit pro jiné účely, s výjimkou použití jako ochranný vodič. Pokud se používá identifikace podle barev, potom holé vodiče použité jako nulové nebo vodiče středního bodu, musí být v každé jednotce nebo krytu a v každé přístupné poloze obarveny pruhem MODRÁ šířky 15 mm až 100 mm, nebo musí být zbarveny barvou MODRÁ po celé své délce. Podle ČSN EN 60079-11 ed. 2 je barva MODRÁ použitá pro barevné značení svorek, svorkovnic, kolíků a zásuvek v jiskrově bezpečných obvodech. Vodič vedení v AC systémech Pro vodiče vedení v AC systémech jsou přednostní barvy ČERNÁ, HNĚDÁ a ŠEDÁ. Vodič vedení v DC systémech Pro vodiče vedení v DC systémech jsou přednostní barvy: • ČERVENÁ pro kladný vodič vedení, • BÍLÁ pro záporný vodič vedení.

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY květen 2022 | 13 Kabelové vývodky Agro EVolution EMC 2022 stánek P 4.06 Společnost Agro vyvinula produktovou řadu vývodek pro stíněné kabely, vhodných pro použití v instalacích s vysokými spínacími kmitočty stejnosměrných a střídavých měničů. Kontaktní kotouč pro stínící pletenec kabelu je nalisován pomocí ručního lisovacího nářadí a nabízí dobrý vodivý kontakt s vývodkou po celém obvodu stínění. Dobrá odolnost pro svodové proudy Nízký přechodový odpor mezi tělesem vývodky a stínícím pletencem kabelu Dobrá spolehlivost instalace Vodič pracovního uzemnění Pro barevné značení vodič pracovního uzemnění je preferovanou barvou RŮŽOVÁ. Barvu je třeba použít pouze na koncích a na místech připojení. Použití dvoubarevných kombinací Dovolené barvy Kombinace jakýchkoliv dvou barev ZELENÁ a ŽLUTÁ jsou dovoleny za předpokladu, že nevznikne riziko jejich záměn. K vyloučení takové záměny se tyto barvy nesmějí použít v jiné barevné kombinaci než v kombinaci ZELENÁ-ŽLUTÁ. Použití kombinace barev ZELENÁ-ŽLUTÁ je omezeno na následující případy. Ochranný vodič Ochranný vodič musí být identifikovatelný dvoubarevnou kombinací ZELENÁ-ŽLUTÁ. ZELENÁ-ŽLUTÁ je jediná barevná kombinace uznaná pouze pro identifikaci ochranného vodiče. Pro vodiče PEN, PEM a PEL jsou dodatečné požadavky uvedeny dále. Barevná kombinace ZELENÁ-ŽLUTÁ se musí provést tak, aby na každých 15 mm délky vodiče, kde se použije barevné kódování, jedna z těchto barev pokrývala alespoň 30 % a ne více než 70 % povrchu vodiče, a druhá barva pokryla zbytek tohoto povrchu. Pokud jsou holé vodiče použité jako ochranné vodiče označeny barvou, musejí být po celé délce každého vodiče, nebo v každé jednotce nebo krytu (v každém poli nebo sekci), nebo v každé přístupné poloze obarveny kombinací ZELENÁ-ŽLUTÁ. Jestliže se použije lepicí páska, musí to být pouze dvoubarevná páska ZELENÁ-ŽLUTÁ. Tam, kde je ochranný vodič snadno identifikovatelný podle tvaru, konstrukce nebo polohy, například koncentrický vodič, barevné označení po celé délce není nutné, avšak konce vodičů nebo přístupná místa se mají zřetelně označit grafickou značkou „Ochranné uzemnění; ochranná zem" nebo dvou-

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 14 | květen 2022 barevnou kombinací ZELENÁ-ŽLUTÁ nebo písmeno-číslicovým zápisem PE. Jestliže se cizí vodivé části použijí jako PE vodič, není barevná identifikace vodiče nutná. Vodič PEN Vodič PEN, pokud je izolovaný, musí být značen jedním z následujících způsobů: • ZELENÁ-ŽLUTÁ po celé jeho délce a s doplňkovým značením MODRÁ na koncích vodiče; nebo • MODRÁ po celé jeho délce a s doplňkovým značením ZELENÁ-ŽLUTÁ na koncích vodiče. Volba způsobu, nebo způsobů, které se mají použít v rámci dané země, má být provedena příslušnou národní komisí a nikoli individuálně. Doplňkové značení MODRÁ na koncích vodiče lze vynechat, jestliže je splněn jeden ze dvou následujících případů: • u el. zařízení, jestliže příslušné požadavky jsou zahrnuté do zvláštních výrobkových norem, nebo v rámci dané země; • v případě instalačních systémů, například u systémů použitých v průmyslu, na základě rozhodnutí příslušné komise. Tab. 1 Barvy, písmenočíslicový zápis a grafické značky pro identifikaci vodičů a svorek Vybrané vodiče/svorky Identifikace vodičů / svorek prostřednictvím Písmeno-číslicového zápisu Barev Grafických značek Vodiče Svorky AC vodiče AC AC - Vodič vedení (fáze) 1 L1 U BK nebo Vodič vedení (fáze) 2 L2 V BN nebo Vodič vedení (fáze) 3 L3 W GY Vodič středního bodu M M BU není doporučena Nulový vodič N N DC vodiče DC DC - Kladný L+ + RD Záporný L- - WH Vodič středního bodu M M BU není doporučena Nulový vodič N N Ochranné vodiče PE PE GNYE PEN vodič PEN PEN GNYE BU není doporučena PEL vodič PEL PEL PEM vodič PEM PEM Vodiče ochranného pospojování PB PB GNYE uzemněné PBE PBE není doporučena neuzemněné PBU PBU Vodiče pracovního uzemnění FE FE PK Vodiče pracovního pospojování FB FB doporučení není nutné

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY květen 2022 | 15 Klasická série řadových svorek Připojení plných i slaněných vodičů Vnější rozměry všech svorek do 10 mm² Časová úspora při montáži Možnost dalšího propojení svorek Všechny evropské i světové certifikáty pro celou typovou řadu Inovativní řada svorek se šroubovým připojením selos WT 2022 stánek P 4.06 Vodič PEL Jestliže je vodič PEL izolovaný, musí být značen v celé jeho délce kombinací ZELENÁ- -ŽLUTÁ, s doplňkovým značením MODRÁ na koncích vodiče a v místech připojení PEL vodiče. Doplňkové značení MODRÁ na koncích vodiče lze vynechat, jestliže je splněn jeden ze dvou následujících případů: • u elektrického zařízení, jestliže příslušné požadavky jsou zahrnuté do zvláštních výrobkových norem, nebo v rámci dané země; • v případě instalačních systémů, například u systémů použitých v průmyslu, na základě rozhodnutí příslušné komise. Pokud je možnost záměny s vodičem PEN nebo PEM, musejí se jejich konce opatřit písmeno-číslicovým značením. Vodič PEM Jestliže je vodič PEM izolovaný, musí být značen v celé jeho délce kombinací ZELENÁ-ŽLUTÁ, s doplňkovým značenímMODRÁ na koncích vodiče a v místech připojení PEM vodiče. Doplňkové značení MODRÁ na koncích vodiče lze vynechat, jestliže je splněn jeden ze dvou následujících případů: • u elektrického zařízení, jestliže příslušné požadavky jsou zahrnuté do zvláštních výrobkových norem, nebo v rámci dané země; • v případě instalačních systémů, například u systémů použitých v průmyslu, na základě rozhodnutí příslušné komise. Pokud je možnost záměny s vodičem PEN nebo PEL, musí se jejich konce opatřit písmeno-číslicovým označením. Vodič ochranného pospojování Vodič ochranného pospojování musí být značen dvoubarevnou kombinací ZELENÁ- -ŽLUTÁ.

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 16 | květen 2022 Seno představuje – Svorky a montážní materiál pro rozvaděče SENO spol. s r.o. představuje CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH, německou rodinnou firmu s více jak 30letou tradicí ve výrobě svorek, propojovacích prvků, elektronických modulů a instalačního materiálu. Základním stavebním kamenem výrobního programu firmy Conta-Clip je ucelený sortiment řadových a blokových svorek určených pro použití nejenomv rozvaděčích. Tyto řady svorek jsou podrobně specifikovány v katalogu spojovací techniky CONTA – CONNECT. Svorky jsou vyráběny s následujícími typy zapojení vodičů do svorky: Svorky se šroubovým připojením Svorky využívají principu tažného třmenu, který zaručuje vysoký kontaktní tlak, minimální přechodový odpor a jeho odolnost proti otřesům. Vyrábějí se v několika typových řadách pro rozsah průřezů 0,2 až 240 mm2. Hlavní výrobní řadou svorek s tímto typem spojení jsou řadové svorky SRK/SSL, RK/SL, dále pak dvoupatrové svorky řady RKD/RKDG a instalační svorky řady DLI/DLIS. Mezi svorky vyráběné s tímto typem připojení vodiče patří také zkušební svorky řady SPTK a svorky s integrovaným systémem pojistek řad STK/SIK, SSIK a SK. Svorky Conta-Clip se šroubovým připojením

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY květen 2022 | 17 Svorky s tlačnou pružinou Tento způsob připojení vodičů je vhodný zejména pro pevné vodiče, kde při montáži umožňuje úsporu času a nákladů oproti šroubovému spoji. Svorky se vyrábějí v provedení jednopatrové (řada FRK/FSL) a dvoupatrové (řada FRKD/FSLD). Dále pak mezi svorky s tímto typem připojení patří například měřící, rozpojovací a další svorky výrobních řad FTRK/FDLI/FSIK/FIK. Svorky s tlačnou pružinou se vyrábějí pro průřezy vodičů 0,2 až 16 mm2. Svorky s tažnou pružinou Pro vytvoření vodivého spojení je u těchto svorek využita pružina z nerezové oceli, která vytváří trvalou přítlačnou sílu mezi vodičem a měděnou sběrnicí. Tento typ připojení je odolný vůči otřesům a vibracím. Svorkysevyrábíproprůřezyvodičůvrozsahu 0,2 až 16 mm2. Hlavní výrobní řadou svorek s tímto typem připojení jsou řadové svorky řad ZRK/ZSL, dále pak třípatrové svorky řady ZIKD a iniciační svorky řady ZIZA. Svorky se svorníkovým spojem Tyto svorky řad HSH/HSKG umožňují propojení vodičů zakončených kabelovým okem v rozsahu průřezů od 1,5 mm2 až do 300 mm2. Podle velikosti svorky jsou osazeny připojovacími šrouby se závity od M6 až do M16 s možností příčného propojení svorek a jejich oddělení přepážkou. Specialitou svorek řady HSKG je integrovaný odklápěcí bezpečnostní kryt na každé svorce. Kabelové kanály, průchodky a příslušenství Úplnost sortimentu Conta-Clip, pro nasazení ve výrobě rozvaděčů, uzavírá kompletní nabídka kabelových kanálů ve všech nejpoužívanějších rozměrech, jež je k dispozici i v bezhalogenovém provedení, dále pak unikátně řešený systém kabelových prostupů a průchodek řady KDS, kompletní sortiment DIN lišt, montážního příslušenství, nářadí a strojů pro zpracování kabelových Svorky Conta-Clip s tlačnou pružinou - řada FRK Svorky Conta-Clip s tažnou pružinou - řada ZRK Svorky Conta-Clip - řada HSKG

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 18 | květen 2022 kanálů a DIN lišt. V nabídce firmy jsou například i komunikační a ovládací moduly řady GSM-PRO. S dotazy k jednotlivým produktům ze sortimentu firmy Conta-Clip, či poptávky zákaznického řešení, nás kontaktujte. Firma SENO spol. s r. o. je autorizovaným prodejcem celého sortimentu firmy Conta-Clip. Vaše dotazy ohledně Vaší poptávky anebo ve věci technického poradenství Vám zodpovíme na e-mailu seno@seno.cz. Kabelové kanály a instalační materiál Conta-Clip SENO spol. s r.o. provozovna Příbram Husova 424, 261 01 Příbram VI E-mail: seno@seno.cz www.seno.cz

Harmony XB5F www.se.com/cz ©2022 Schneider Electric. l Všechna práva vyhrazena. l Zákaznické centrum: tel. 225 382 919, e-mail: podpora@se.com Potřebné vlastnosti Antimikrobiální provedení tlačítek Harmony (ø 30 mm) brání množení mikrobů a bakterií na celém jejich povrchu. Zlepšuje tak ochranu zdraví operátorů strojů. Reálné výhody l Surovina na výrobu tlačítek obohacena o antimikrobiální přísadu v podobě iontů stříbra. l Antimikrobiální provedení brání množení mikrobů (vč. bakterií) na povrchu tlačítek. Zejména hmatníky tak: l Méně zapáchají. l Nemění barvu. l Lépe odolávají času i korozi. l Odolnost proti Coronaviru 229E v souladu s ISO21702: l Zničení 95 % mikrobů do 15 minut. l Zničení 99,9 % mikrobů do 2 hodin. l Antimikrobiální tlačítka jsou zdravotně nezávadná – až do styku s mikroby zůstávají inertní. l Dostupné pro zapuštěné provedení tlačítek Harmony. Stáhněte si technický leták v češtině. Tlačítka Harmony drtí mikroby Mikrobi ulpívají na chráněném povrchu Antimikrobiální provedení zabraňuje jejich přežití Ochrana tlačítka trvá

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 20 | květen 2022 ELKOND – predstavenie noviniek ELKOND HHK a.s. je dynamicky sa rozvíjajúca firma s takmer 30-ročnou tradíciou výroby káblov. Radíme sa k najväčším výrobcom káblov na Slovensku a naše produkty aktívne umiestňujeme na 10 trhoch v rámci Európy. Predstavujeme Vám časť našich produktových línií. Meranie a Regulácia Mnoho zákazníkov hľadá kábel na pripojenie termostatu, ventilu, servopohonu, čidla, snímača alebo iného zariadenia MaR, ktorý je zároveň tienený, spĺňa triedu reakcie na oheň B2ca a má farbu žíl ako silový kábel. Všetky tieto požiadavky splní naša novinka EFK M&R B2ca-s1,d1,a1. Kábel EFK M&R B2ca-s1,d1,a1 je určený pre pevnú inštaláciu na zapojenie senzorov a snímačov v hoteloch, nemocniciach, resp. v priestoroch s vysokou koncentráciou osôb. Je možné ho ukladať v prostredí AD1 a AD2, v interiéri krátkodobo až AD5. Kábel je navyše tienený, čo zabezpečuje odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu. Káble EFKM&R B2ca-s1,d1,a1 sú vhodné pre napätie až do U=400 V (pri konštrukciách nx2x1). KNX zbernicové systémy V súčasnosti sme svedkami automatizácie procesov v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Táto požiadavka sa netýka len výrobnej sféry, ale rastúci trend sa prejavuje aj v oblasti kancelárskych budov a rodinných domov, kde je kladený stále väčší dôraz na úsporu tepla a energií. Jednou z možností ako to dosiahnuť, je automatizácia procesov. Určite ste sa stretli so senzorom osvetlenia alebo termostatickou hlavicou, ktorá „stráži“ nastavenú teplotu. Kým je takýchto senzorov iba niekoľko, je relatívne jednoduché takúto inštaláciu realizovať. Ak však chceme ovládať veľké množstvo prístrojov, napríklad vo veľkej administratívnej budove, je jednoduchšie a menej nákladné ich pripájať na zbernicu. Jedným z najrozšírenejších zbernicových systémov je KNX štandard. Jednotlivé prístroje spolu komunikujú napríklad prostredníctvom kábla, ktorého parametre popisuje norma STN EN 50090-5-2. V našom sortimente nájdete hneď niekoľko káblov ktoré spĺňajú požiadavky tejto normy: • KNX J-Y(St)Y EFK • KNX J-H(St)H • KNX SEKFH-R B2ca-s1, d1, a1 Tieto typy majú pre lepšie odlíšenie od ostatnej kabeláže zelený plášť. Obnoviteľné zdroje energie V súčasnosti je dochádza k prudkému rastu cien energií a súbežne s tým rastie záujem o alternatívne zdroje energie. Fotovoltaické elektrárne a solárne panely sa stali efektívEFK M&R B2ca-s1,d1,a1 KNX J-Y(St)Y EFK

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY květen 2022 | 21 nym riešením nielen pre rodinné domy, ale aj pre výrobné závody, obchodné centrá, nemocnice a ďalšie budovy. Nevyhnutnou súčasťou fotovoltaickej elektrárne sú káble určené na prenos vyrobenej energie z panelov do meniča. Káble síce nie sú tak viditeľné ako samotné panely, ale ich funkcia je rovnako dôležitá. Majú vplyv na celkovú životnosť samotnej elektrárne, teda návratnosť investície, ako aj na bezpečnosť. Ich význam je okrem elektrickej bezpečnosti aj v predchádzaní vzniku požiarov. Protipožiarnu bezpečnosť je potrebné zohľadniť najmä ak je samotná elektráreň inštalovaná na budove. Ak sú vodiče nekvalitné, môže nastať ich prehriatie. S tým súvisí degradácia izolačného materiálu, ktorá môže viesť až ku skratu a následnému požiaru. Sú známe prípady, keď vplyvom skratu zhorela celá strecha budovy, na ktorej bola inštalovaná elektráreň a došlo k veľkým materiálnym škodám. Je preto potrebné, aby boli vodiče vyrobené z kvalitnej medi a s odpovedajúcim prierezom. Taktiež je potrebné, aby boli UV odolné, v lete odolávali vysokým teplotám a naopak v zimných mesiacoch nedošlo k poškodeniu izolácie vplyvom mrazu. ELKOND HHK, a.s. má v ponuke dva typy solárnych vodičov v rôznych farebných variantoch a dimenziách od 2,5 mm2 až do 50 mm2. • EFK Solar v bezhalogénovom prevedení - vodič v tomto kábli je lankovaná pocínovaná meď a izoláciu tvorí zosieťovaný polyetylén. Plášť je vyrobený z bezhalogénového, oheň retardujúceho materiálu. • EFK Solar-80 v PVC prevedení - vodič je aj v tomto kábli lankovaná pocínovaná meď, ale izolácia aj vonkajší plášť je z PVC. Najčastejšia farba plášťa je čierna, ale vyrába sa aj variant s červeným alebo modrým plášťom. Oba varianty sú určené na vonkajšie použitie a sú UV odolné. Viac o našom širokom výrobnom sortimente nájdete na www.elkond.sk. ELKOND HHK, a.s. Oravická 1874, 028 01 Trstená Tel.: +421 48 4714 744 E-mail: obchod@elkond.sk www.elkond.sk EFK Solar-80 Použití ohebných kabelů a šňůr u elektrických vedení Pro pevná vedení mohou být používány ohebné kabely, pokud se splní požadavky normy ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Pro pevná vedení mohou být použity též ohebné vodiče nebo jádra podle HD 516. Zařízení určené k tomu, aby se s nímpři jeho používání pohybovalo, musí být připojeno pomocí ohebného kabelu nebo šňůry. Výjimkou jsou zařízení napájená z přívodních kolejnic. Nepřenosné zařízení, kterým se čas od času pohne, aby se připojilo, vyčistilo apod., např. sporák nebo instalační jednotky určené pro zapuštění do plovoucí podlahy, musí být připojeny pomocí ohebných kabelů nebo šňůr. Pro ochranu ohebných izolovaných vodičů se mohou používat ohebné elektroinstalační trubky.

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 22 | květen 2022 Miniaturní board-to-board konektory -spolehlivé připojení a komunikace mezi deskami plošných spojů Rychlost přenosu dat je rozhodující vlastností konektorů mezi deskami plošných spojů. Je však vysokorychlostní řešení opravdu vždy nutné? Tento článek ukazuje, která kritéria jsou důležitá při výběru vhodné součásti (obr. 1). Když si na internetu vyhledáte výraz „rychlost“, nemusíte příliš hledat, než narazíte alespoň na jeden odkaz týkající se „rychlostních limitů“. Zde se projevuje typická konotace s pojmem „rychlost“ – máme na mysli rychlostní limity nebo maximální rychlosti. Vysoká rychlost však není vždy nutná. Mnohem důležitější je dosáhnout správné rychlosti pro danou aplikaci. Koneckonců na pětikilometrovou cestu do místního obchodu s potravinami nepotřebujete raketoplán. Pokud se ale chcete dostat k zákazníkovi, který je od vás vzdálen 100 kilometrů, za dvě hodiny, na kole tuto cestu neabsolvujete. Rychlost jako kritický požadavek Podobná situace je i u propojovacích prvků elektronických zařízení. Pokud jde o rychlost přenosu dat, nejde o maximální přípustnou rychlost, ale o požadovanou rychlost přenosu dat pro danou konkrétní aplikaci. V posledních letech je zřejmý trend zvyšování rychlosti. Ve světě, který je stále více propojen, je zapotřebí stále vyšší rychlost přenosu dat, aby bylo možné komunikovat mezi různými účastníky – lidmi i stroji. Současně se systémy a procesy stále více elektrifikují. Vedle jednoduchých a vhodných řešení proto roste také poptávka po odolných a technologicky vyspělých spojovacích komponentech. Trh s konektory pro desky plošných spojů nabízí právě tuto škálu propojovacích komponentů. Kromě jednoduchých kolíkových a trnových lišt v různých variantách jsou k dispozici také zásuvné konektory a konektory pro vysokou přenosovou rychlost pro velmi náročné požadavky (obr. 2). Co je důležité při výběru? Při výběru nejvhodnějšího konektoru hrají vedle rychlosti přenosu dat rozhodující roli požadavky na prostor. Pro moderní elektroniku je charakteristická vysoká hustota osazených součástek. Cílem miniaturiObr. 1 Různé požadavky na propojení desek plošných spojů: zatímco v některých zařízeních stačí jednoduché miniaturní PCB konektory, jiné aplikace vyžadují vysokorychlostní propojení desek.

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY květen 2022 | 23 zace tedy nejsou jen rozměry zařízení, ale nevyhnutelně se vztahuje i na konektory propojující desky plošných spojů. Na jedné straně je klíčová velikost konektoru, na druhé straně jsou rozhodující rozestupy, kterých lze s konektorem dosáhnout pro mezaninové uspořádání (deska-deska) desek plošných spojů. V průmyslových aplikacích je typická minimální vzdálenost mezi deskami plošných spojů přibližně 6 mm. U spotřební elektroniky jsou rozestupy mezi deskami plošných spojů mnohem menší. Aby konektory mezi deskami zabíraly co nejméně místa na povrchu desky plošných spojů, prosadily se v posledních letech na trhu rozestupy menší než jeden milimetr. I zde se rozlišuje mezi průmyslovou a spotřební elektronikou. Pokud se pozorně podíváte na design svého chytrého telefonu nebo tabletu, zjistíte, že tato zařízení mají mnohem menší rozestupy. V takovém případě je nutné přesně dodržet příslušný profil požadavků. V mnoha průmyslových aplikacích jsou dalšími důležitými kritérii výběru robustnost a spolehlivost. Aby bylo možné jednotlivá zařízení propojit do sítě, musí být související elektronické systémy přizpůsobeny okolním podmínkám. Namáhání způsobené vibracemi je u mnoha strojů a systémů nevyhnutelné. Pro zajištění trvalého provozu by navíc mělo být možné vyměnit moduly přímo v terénu. Za tímto účelem musí systém konektorů mezi deskami plošných spojů kompenzovat různé podmínky instalace a zajistit tak spolehlivý provoz. Spolehlivé a zároveň robustní připojení Ve srovnání s poměrně jednoduše řešenými konektory je nutné pro náročné průmyslové aplikace volit sofistikované, ale přitom robustní kontaktní systémy. Jeden takový kontaktní systém je instalován v konektorech mezi deskami plošných spojů produktové řady FP 0,8 společnosti Phoenix Contact. Konektory s roztečí mezi póly 0,8 mm jsou vybaveny inovativními zdojenými kontakty ScaleX. Kontakty jsou navrženy jako hermafroditní, tzn. typ samec i samice. To umožňuje připojení odolné proti vibracím ve velmi stísněném prostoru. K dispozici je také rozsah posunu, který umožňuje flexibilní rozestup plošných spojů v rozsahu 1,5 mm na dvojici komponentů. Bez vlivu této tolerance rozsahu je zajištěno překrytí kontaktů 0,8 mm (obr. 3). Při instalační výšce konektorů typ samec a samice lze realizovat rozestup mezi deskami plošných spojů 6 až 12 mm. V blízké budoucnosti bude sortiment rozšířen o další verze pro větší rozestupy mezi deskami plošných spojů, které poskytnou větší variability při návrhu zařízení. Izolační pouzdra s velkým rozsahem aretace ±0,7 mm a tolerancí sklonu až 4° umožňují pohodlné a spolehlivé připojení, a to i ve venkovních aplikacích. Kromě toho je při zapojení zajištěno vyrovnání tolerance ±0,3 mm. To na jedné straně umožňuje kompenzovat výrobní tolerance při monObr. 2 Připojení pro všechny rozměry: produktová řada FINEPITCH od společnosti Phoenix Contact zahrnuje různé typy a verze konektorů propojující desky plošných spojů. Obr. 3 Technologie ScaleX: konektory mezi deskami plošných spojů řady FP 0,8 umožňují variabilní uspořádání na desce plošných spojů – stíněné a nestíněné verze s 12 až 80 kontakty sledují trend miniaturizace elektronických modulů.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=