ElektroPrůmysl.cz, květen 2022

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 110 | květen 2022 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Zásuvky a proudový chránič V odpovědi na dotaz AA1-371 ze 7. 1. 2022 je uvedeno, že dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 poznámky 2 k článku 411.3.3 je možno vynechat proudový chránič pouze u zásuvek, jejichž nežádoucí vypnutí by způsobilo značné škody. Dále je zde uvedeno, že dle § 138 zákona č. 40/2009 Sb. znamená značnou škodu škoda vyšší než 1 milion korun. V praxi se často proudové chrániče vynechávají i u zásuvek pro běžné bytové ledničky, mrazničky, nebo kancelářskou výpočetní techniku, u kterých ale zdaleka nemůže tato škoda přes milion korun nastat. Dále se chci zeptat, zda lze proudový chránič vynechat u zásuvek určených pro speciální druh zařízení např. u zásuvky pro pohon vjezdových vrat, kde je stabilně zapnutý napájecí kabel a zásuvka je označená, např.„Určeno pouze pro pohon vrat". Platí i v tomto případě pro vynechání proudového chrániče pouze hledisko výše případné škody přesmilion korun? Odpověď: V případě, že citujete zdroj, je správné jej citovat celý a v pokud možno v celém kontextu. Dotaz AA1-371 byl zaměřen na elektrická jízdní kola. V rámci své odpovědi jsemmimo jiné psal:„Jedná se o zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod. Toto ustanovení bohužel není možné aplikovat na nabíjení elektrického jízdního kola, protože prokázat, že jeho nenabitím vznikla značná škoda, není reálné. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, je jediným legislativním dokumentem, který zcela konkrétně stanovuje, co je to značná škoda, a to v § 138, kde uvádí tuto škodu jako škodu dosahující částky nejméně 1 000 000,- Kč.“ Citace ze zákona č. 40/2009 Sb. byla uvedena záměrně s ohledem na to, jakým způsobem bude posuzována vzniklá výše škody v případě soudního řízení trestního, bude-li se někdo snažit uplatnit škodu, která by mu vznikla v případě vypnutí zásuvkového obvodu proudovým chráničem v daném případě. V jiných případech může být prokázání výše škody jednodušší nebo naopak složitější. Toto konstatování bylo i součástí odpovědi na doplňující otázku. Stanovení výše škody v konkrétním případě bude vždy posuzováno na základě všech okolností, které způsobily škodu nebo se na ní podílely. V poznámce 2 pod čarou jsou umístěny příklady zásuvek, které jsou určeny pro připojení speciálního druhu zařízení. Tato poznámka je důležitá ve vztahu k ustanovení, ke kterému je připojena, a jedná se pouze o jednu ze dvou podmínek v článku 411.3.3. V rámci řešení, zda se jedná či nejedná o zásuvkový obvod, který musí být opatřen chráničem, je nutné vzít do úvahy také ustanovení ČSN 33 2130 ed. 3:2014 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody, článek 5.3.11 až 5.3.13. Tyto články blíže vysvětlují problematiku použití chráničů a tak doplňují ustanovení ČSN 33 20004-41 ed. 3 v podmínkách ČR, protože ČSN 33 2130 ed. 3 je původní českou technickou normou oproti ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, která je překladem harmonizačního dokumentu. V případě Vámi zmiňovaného pohonu vrat musím konstatovat, že jsem se ve své praxi ještě nesetkal s pohonem vrat, který by se připojoval do zásuvky. Nicméně nemohu toto řešení vyloučit. V tomto případě je nutné řídit se dokumentací výrobce, která je s konkrétním výrobkem dodávána a ve které je uveden způsob a podmínky připojení výrobku k elektrické síti. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=