ElektroPrůmysl.cz, srpen 2022

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 102 | srpen 2022 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Prostředí dle ČSN 33 0300 a nové elektroinstalace Pokud instaluji nové elektrické zařízení do objektů, ve kterých je protokol o prostředí vypracován dle ČSN 33 0300, musí být pro tyto objekty vypracován nový protokol vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 a nebo nemusí? Odpověď: Vyhodnocení vnějších vlivů pro elektrické instalace a elektrická zařízení, provedené podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato elektrická instalace nebo elektrické zařízení uvedeno do provozu (např. podle ČSN 33 0300), je platné až do doby rekonstrukce elektrické instalace (elektrického zařízení) nebo do změny technologických postupů nebo zpracovávaných (skladovaných) hmot. Při změnách využití objektu (technologie, změně výrobního zařízení, používaných nebo skladovaných hmot apod.) musí být znovu provedeno vyhodnocení rizik a určení vnějších vlivů podle platných technických norem a případně dalších, zejména legislativních, dokumentů. V případě, že nově instalované elektrické zařízení mění využití objektu, je nutné provést nové zpracování protokolu o určení vnějších vlivů v souladu s normou ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Obecné předpisy a TNI 33 2000-5-51:2022 Elektrické instalace nízkého napětí – Výběr a stavba elektrických zařízení – Obecné předpisy – Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů – Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Průřez vodiče N Určení průřezu vodiče N odbočujícího z přípojnice PEN dle obrázku 54.1a, příklad 1 dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. Pro určení průřezu vodiče N odbočujícího z přípojnice PEN je nutno použít článek 524.2.3 dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2? Tedy pro průřez vodiče PEN S = 50 mm2 odpovídá průřez vodiče N odbočujícího z vodiče PEN 16 mm2? Odpověď: ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení v článku 524.2.3 stanovuje podmínky, za kterých může být průřez vodiče N ve vícefázových obvodech, ve kterých průřez vodičů vedení je větší než 16 mm2 mědi, menší než průřez fázových vodičů. Základní podmínkou je vyvážené zatížení při normálním provozu a to, že podíl třetí harmonické frekvence a jejích lichých násobků ve vodiči vedení není větší než 15 %, a dále musí být nulový vodič chráněn před nadproudy podle článku 431.2 (normy ČSN 33 2000-4-43 ed. 2:2010 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy) a průřez nulového vodiče nesmí být menší než 16 mm2 mědi. Po splnění výše uvedených podmínek tedy můžeme stanovit průřez vodiče N, nicméně otázkou zůstává, zda je tento způsob nutný a jaký užitek přinese. Článek 524.2.3 není mandatorní, ale poskytuje možnost zmenšení průřezu vodiče N. Na obrázku 54.1a – Příklad 1 je zobrazeno napojení svorkovnice N ze svorkovnice PE. Když nebudu uvažovat rozdíly v barevném označení vodičů, tak mohu říci, že

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=