ElektroPrůmysl.cz, srpen 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 86 | srpen 2022 Poskytování SVR služeb a dispečerské řízení Nová verze kodexu přenosové soustavy ČEPS z roku 2021 a její poslední aktualizace z 1. dubna 2022 otevřela nové příležitosti pro další účastníky trhu s elektřinou, podílet se na tzv. službách výkonové rovnováhy (SVR) a participovat tak na ekonomickém zhodnocení svých investic do zdrojů a pomoci ke stabilizaci naší elektrizační soustavy formou poskytování energie za pomoci tzv. agregačních bloků využívajících zdrojové flexibility. Tato nová příležitost je zároveň i další motivací k decentralizaci, tedy k další výstavbě menších decentrálních zdrojů, především OZE. Pro společnost TECHSYS je toto dění další příležitostí, jak uplatňovat svá technologická a softwarová, obecně IT řešení, což se také děje. Níže uvedený článek rozebírá stručně jak vlastní problematiku SVR, tak technické zpracování a výhody řešení TECHSYS. Jindřich Zoubek, TECHSYS – HW a SW, a.s., www.techsys.cz Služby výkonové rovnováhy (SVR) jsou součástí tzv. podpůrných služeb (PpS), pomocí nichž provozovatel přenosové soustavy ČEPS (dále jen PPS) zajišťuje stabilitu naší elektrizační soustavy. Pro SVR nakupuje ČEPS energetickou flexibilitu od poskytovatelů (účastníků trhu) a ti jsou za poskytnutou službu ekonomicky honorováni dle pravidel kodexu a trhu s elektrickou energií. Tzv. poskytovatelé flexibility (PoFl) nabízejí svou volnou zdrojovou kapacitu (flexibilitu) na denním trhu a PPS si formou soutěže vysoutěží potřebné množství flexibility v daných typech služeb tak, jak pro konkrétní den potřebuje. Nově i majitelé menších zdrojů flexibility mohou samostatně (pokud mají minimální požadované kodexové množství 1MW) Obr. 1 Zobrazení průběhu vyhodnocení RZ z mFRR+

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=