ElektroPrůmysl.cz, únor 2022

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 64 | únor 2022 Měření světla s firmou GOSSEN Světlo patří mezi významné činitele podmiňující zdravé životní prostředí, neboť zásadně ovlivňuje podmínky zrakového vnímání a přispívá k vytváření celkové duševní pohody lidí. Prostřednictvím svého zraku získává člověk asi 80 až 90% všech informací o prostředí, které ho obklopuje. Proto se lidé snaží využitím vhodných technických prostředků dosáhnout co nejlepších podmínek pro práci zraku. Měření a kontrola světelných parametrů ať už z důvodu vytváření příjemného pracovního prostředí či kontroly dodržování nařízení týkajících se bezpečnosti práce, patří k činnostem zasahujícím téměř každé odvětví lidské činnosti. K nejčastěji zjišťovaným parametrům patří intenzita osvětlení a jas. Intenzita osvětlení (E) je celkový světelný výkon, který dopadne na jednotku plochy. Jednotkou je lux (lx). Osvětlení jednoho luxu je vyvoláno světelným tokem jednoho lumenu rovnoměrně rozprostřeného na ploše 1 m2. Jas (L, přesněji luminance) je svítivost plošného zdroje světla o ploše 1 m2. Je to veličina, na kterou bezprostředně reaguje zrakový orgán. Jednotkou jasu je kandela na m2 (cd/m2). Německý výrobce fototechniky a přístrojů pro měření vlastností světla GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH nabízí moderní přístroje pro měření osvětlení a jasu dle normy DIN 5032-7 ve třídách B a C. Přístroje vynikají na jedné straně jednoduchou a přehlednou obsluhou a na straně druhé poskytují uživateli, díky zabudované komunikaci přes USB rozhraní, vysoký komfort při zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot na počítači. Mavolux 5032 B/C USB Oba digitální přístroje pro měření intenzity osvětlení, tzv. luxmetry odpovídají normě DIN 5032-7. Mavolux 5032 B splňuje třídu B a analogicky Mavolux 5032 C třídu C. S oběma přístroji lze, bez dalšího příslušenství, měřit nejvyšší hodnoty intenzity osvětlení (denní světlo, světlomet…). MAVOLUX 5032 B je pak díky své velké počáteční citlivosti (0,01 lx) vhodný k měření intenzity osvětlení v oblasti nízkých hodnot (nouzové osvětlení) a jeho zařazení do třídy B jej pak předurčuje i k přesným certifikačním měřením. S oběma přístroji lze měřit jak horizontální a vertikální tak i cylindrickou intenzitu osvětlení. Přístroje se skládají z obslužné části s LCD displejem, ke které je pomocí kabelu připojena vlastní měřicí sonda. Standardní délka kabelu je 1,5m, ale dle potřeby lze přístroje dodat i s délkami kabelu 3 m, 5 m nebo 10 m. Odnímatelná clonka, jež je Přístroj pro měření intenzity osvětlení Mavolux 5032 C USB

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=