ElektroPrůmysl.cz, září 2022

WWW.HIWIN.CZ HIWIN s.r.o. VÝHrADNÍ DoDAVATEL LINEÁrNÍ TECHNIKY ZNAČKY HIWIN Pro Čr A sr MEDKoVA 888/11, 627 00 BrNo-TuřANY, ČEsKÁ rEPuBLIKA tel.: +420 548 528 238, fax: +420 548 220 223 e-mail: info@hiwin.cz INTELLIgENCE IN MoTIoN LINEÁrNÍ VEDENÍ KuLIČKoVé šrouBY KuLIČKoVÁ PouZDrA A VoDICÍ TYČE LINEÁrNÍ osY roTAČNÍ osY LINEÁrNÍ MoTorY PojEZDoVé DrÁHY K roBoTůM oDMěřoVÁNÍ ZÁKAZNICKÁ řEšENÍ NA MÍru PřesNost a sPoleHlIvost Pro Průmysl 4.0 lINeárNí teCHNIka a PoloHovaCí systémy vysoké kvalIty Pro Průmyslovou automatIZaCI a robotIZaCI Servomotory a měniče nové generace Datorker® – harmonické převodovky otočné stoly pro čtyř- a pětiosá obráběcí centra 21 LET Pojezdové dráhy řady lt-t pro rok 2022/2023 na MSV BRNO 4.–7. 10. 2022 INTELLIGENCE IN MOTION MSV 2015 HALA V, STÁNEK 94 HIWIN S.R.O., VÝHRADNÍ DODAVATEL LINEÁRNÍ TECHNIKY ZNAČKY HIWIN PRO ČR A SR. MEDKOVA 888/11, 627 00 BRNO, TEL.: +420 548 528 238, FAX: +420 548 220 223, E-MAIL: INFO@HIWIN.CZ MSV 2015 22 exPoZICe HIWIN msv 2022 PavIloN v, stáNek 114

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=