ElektroPrůmysl.cz, březen 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 158 | březen 2023 Vícefázové asynchronní motory a stejnosměrné motory Motory bez ohledu na jejich druh zatížení a konstrukci musí být schopny vydržet po dobu 15 s bez zastavení nebo náhlé změny otáček (při postupném zvyšování momentu) momentové přetížení o hodnotě 60% jejich jmenovitého momentu, přičemž napětí a kmitočet (u asynchronních motorů) jsou udržovány na jmenovitých hodnotách. Vyšší momenty jsou vyžadovány pro některé motory vyráběné podle normy ČSN EN 60034-12 ed. 2 Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko. U stejnosměrných motorů musí být moment vyjádřen v závislosti na proudu při přetížení. Motory pro druh zatížení S9 musí být schopné vydržet okamžité momentové přetížení stanovené podle udaného průběhu zatížení. Motory určené pro zvláštní použití vyžadující velký moment (např. pro zvedání) musí být předmětem dohody. U asynchronních motorů nakrátko, navržených speciálně pro dosažení záběrného proudu menšího než 4,5násobek jmenovitého proudu, může být momentové přetížení nižší než 60 % hodnoty uvedené v prvním odstavci, avšak ne nižší než 50 %. Krátkodobé momentové přetížení elektrických motorů V případě zvláštních typů asynchronních motorů se speciálními vlastními rozběhovými vlastnostmi, např. motorů určených pro napájení proměnným kmitočtem nebo asynchronních motorů napájených ze statických měničů, musí být hodnota momentového přetížení předmětem dohody. Vícefázové synchronní motory Není-li dohodnuto jinak, musí být vícefázový synchronní motor schopen vydržet, bez ohledu na průběh zatížení, po dobu 15 s níže uvedená momentová přetížení bez vypadnutí ze synchronismu, přičemž buzení se udržuje na hodnotě odpovídající jmenovitému zatížení. Je-li použito automatické buzení, musí být mezní hodnoty momentu stejné, jako když budicí zařízení pracuje za normálních podmínek: • synchronizované asynchronní motory (s vinutým rotorem): 35 % momentové přetížení; • synchronní motory (s hladkým rotorem): 35 % momentové přetížení; • synchronní motory (s vyniklými póly): 50 % momentové přetížení. Ostatní motory Okamžité momentové přetížení jednofázových, komutátorových a jiných motorů musí být předmětem dohody. Momentové přetížení musí motor vydržet po dobu 15 s a nesmí se přitom zastavovat nebo měnit otáčky.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=