ElektroPrůmysl.cz, březen 2023

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 180 | březen 2023 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Průběžné 3fázové zapojení svítidel Prosím o posouzení: Projektant navrhuje osvětlení chodby rozfázovat přes samostatné jednofázové jističe s připojením kabelem 5 x 1,5 jako sdružený obvod. Svítidla jsou určena pro průběžnou montáž, avšak pouze jednofázového obvodu. Tedy jedna vstupní a jedna výstupní svorka pro fázový vodič. Ostatní dvě fáze je tedy nutné vždy propojit svorkami Wago uvnitř svítidla. Dle mého názoru by to takto být nemělo. Pokud svítidlo nemá svorky pro všechny tři fáze, tedy i ty které nepoužívá, měl by být použit pro každou fázi samostatný kabel a ten zapojen jen ve svítidlech daného obvodu. Je můj názor správný? Pokud ano, o ustanovení, které normy se mohu opřít? Odpověď: Souhlasíme s Vámi v tom, že není možné používat jednotlivé prvky elektrické instalace k účelům, pro které nejsou určeny. Pokud tedy svítidlo není vybaveno k tomu, aby v něm byl umožněn průchod vodičů elektrického obvodu, který neslouží přímo pro připojení svítidla, není možné, aby vodiče takovýchto obvodů svítidlem přímo procházely. Podle čl. 132.1 ČSN 33 2000-1 ed. 2 musí být zajištěna správná funkce elektrického zařízení při užití k účelu, pro které je určeno. Pokud tedy svítidlo není určeno k tomu, aby skrz něj procházely a byly zapojovány vodiče obvodu, které neslouží přímo k připojení svítidla, není možné, aby tyto vodiče byly uvnitř svítidla propojovány. To, že je možné připojovat svítidla na sdružený obvod s připojením ostatních dvou fází sdruženého obvodu, které k připojení svítidla neslouží, by podle našeho názoru měl potvrdit výrobce svítidla nebo by tato možnost měla být uvedena v jeho podkladech (např. v katalogu) nebo by tato možnost měla být jinak ověřena. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Připojení FVE Při revizi elektrické instalace rodinného domu jsem zjistil, že při instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) dochází k vypínání přívodního vodiče PEN. Stávající přívodní kabel CYKY 4 x 10 z ER rozváděče byl instalační firmou FVE přepojen z hlavního rozváděče rodinného domu RD do rozváděče FVE. Zde je ukončen na 4pólovém přepínači (Bypass), na který jsou připojeny jednotlivé přívodní fáze L1, L2, L3 a vodič PEN. Dále je na přepínač připojen přívod z FVE CYKY 5 x 6 a vývod CYKY 4 x 10 do rozváděče RD. V poloze přepínače "0" (vypnuto od sítě ČEZ a FVE) dochází k vypínaní vodiče PEN, kdy na sběrně PEN rozváděče RD není žádný potenciál (Zs = 15,0 Ω je spíše hodnota odporu základového zemniče). Při konzultaci se zhotovitelem, zda je vypínání vodiče PEN v pořádku mi bylo sděleno, že "oni vypínat vodič PEN musí" a zhotovení je dle norem ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 a ČSN EN 62446-1. Dále v rozváděči FVE dochází k rozdělení TN-C na TN-S a opětovnému spojení soustavy. Dle mého názoru je tento stav v rozporu s ČSN 33 2000-5-53 ed. 3, čl. 531.2.2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.4.3. V uvedených normách ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 a ČSN EN 62446-1 jsem možnost přerušení vodiče PEN nenašel. Děkuji za Vaše vyjádření. Odpověď: Rozváděč pro FVE musí splňovat požadavky stanovené souborem ČSN EN 61439 Rozváděče nízkého napětí, tedy k němu musí být dodána veškerá dokumentace, včetně prohlášení o shodě.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=