ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 100 | srpen 2023 Požadavky na elektrické rozvody v budovách Elektrický rozvod je podle definice normy ČSN 33 2130 ed. 3 elektroinstalace uvnitř budovy. K těmto rozvodům patří i elektrická zařízení umístěná vně budovy, avšak sloužící výhradně této budově. Všechny vnitřní elektrické rozvody musí vyhovovat ČSN 33 2130 ed. 3 a dalším souvisejícím normám, a to zejména ze souborů norem ČSN 33 2000, ČSN EN 50174 a ČSN 7308XX. Elektrické rozvody musí být navrženy a prováděny tak, aby zajišťovaly bezpečný a spolehlivý provoz elektrických zařízení a spotřebičů. To zahrnuje výběr vhodných materiálů, správné dimenzování vodičů, zohlednění tepelných ztrát, ochranu proti přetížení a zkratu, a další. Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na: a) bezpečnost osob, chovaných zvířat a majetku za normálního stavu i při předpokládaných poruchových událostech v napájecí distribuční soustavě; b) provozní spolehlivost; c) přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch; d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemisťování elektrických zařízení a strojů; e) zamezení nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu se sdělovacím vedením; f) vzhled; g) hospodárné použití typizovaných jednotek a celků; h) hospodárnost rozvodu; i) neustálé instalování elektrických řízení s takovou elektromagnetickou kompatibilitou a odolností, aby tato zařízení uspokojivě fungovala, aniž by sama způsobovala nepříznivé elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí. Při projektování budov se musí myslet na stavební úpravy nutné pro provedení elektrických rozvodů. Stavební konstrukce musí umožnit provedení elektrických rozvodů a umístění vývodů v místech, kde tyto rozvody a vývody jsou z hlediska provozu nutné. Vedení se zásadně ukládají jako skrytá. Pouze v nebytových prostorách a při dodatečné montáži je možno vedení ukládat na povrchu. Zóny pro ukládání elektrických vedení ve stěnách a pro umisťování elektrických přístrojů jsou uvedeny v článku 7.10 normy ČSN 33 2130 ed. 3. Pro ukládání rozvodů do stropů a podlah platí norma ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Dodatečné uložení elektrických rozvodů do elektroinstalačních kanálů a lišt v bytové a občanské výstavbě lze považovat za skrytě uložená vedení. Při návrhu je třeba zajistit i vnitřní ochranu před bleskem v souladu s požadavky souboru ČSN EN 62305 ed. 2. Elektrická zařízení musí být vybrána a instalována s ohledem na vnější vlivy v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2. Při určování vnějších vlivů je nutno přihlédnout k požadavkům dalších norem ze souboru ČSN 33 2000 a dále k požadavkům norem protipožární bezpečnosti. V případě, že se v místnosti zřizují elektrická zařízení pro podporu životních funkcí, je třeba postupovat v souladu s požadavky uvedenými v ČSN 33 2000-7-710.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=