ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 110 | srpen 2023 Zjistěte si, co budete dýchat, než vlezete do kanálu infrastruktury nebo studny Již v dřívějších dobách lidé věděli, že v jeskyních, studnách a vybudovaných sklepech se může vyskytnout nedýchatelný vzduch. K tomuto zjištění používali tehdy dostupné věci v podobě hořící louče nebo svíčky a zvířata např. ptáka v kleci. Bohužel ne vždy se tento typ identifikace složení plynů vyplatil. Zapálená louč mohla způsobit a způsobovala explozi výbušných plynů. Nebo docházelo k chybným identifikacím plynových jezer. Zapálená louč se držela pouze v úrovni hlavy. Tato chyba byla příčinou mnoha úmrtí, kdy osoba v domnění, že je v prostoru vzduch, se ohnula k zemi a upadla do bezvědomí. V dnešní době se tyto případy stále vyskytují díky nějakému pomyslnému pocitu bezpečí. Tyto riziková prostředí mohou vzniknout i v nových kanálech infrastruktury, ve kterých může být prostor kvalitně izolován a stávající vzduch je bez přirozeného nebo nuceného proudění uzavřen. Ostražitost je na místě. Doporučujeme před jakoukoliv činností v takovýchto prostorách zhodnotit rizika a provést patřičná opatření. Opatření je vhodné přizpůsobit k uvažovaným činnostem. V legislativě, zejména v báňských předpisech jsou zpracované postupy a podmínky pro zajištění bezpečnosti osob vstupujících do těchto prostor. Spadají-li tyto prostory pod správu ČBÚ, tak se pracovní postupy řídí příslušnou legislativou. Obecně před vstupem do podzemních prostor infrastruktury, studen kanálů apod. musí být prostor vyvětrán přirozeným větráním nebo difúzí. Dále musí být ověřeno, že je v něm nezávadné ovzduší. Pro toto ověření jsou dnes k dispozici měřící přístroje, které jsou schopny detekovat a přesně změřit koncentraci plynů v ovzduší. K provedení měření před vstupem se zpravidla používá odběrová sonda. Ta slou- ží k dopravě plynu z místa nasávání do detektoru pomocí čerpadla. Délka sondy určuje hloubku odebíraného ovzduší z podzemních prostor. V detektoru se odebraný vzorek rozloží na jednotlivé snímače, které změří dle typu senzorů množství jednotlivých plynů. Hodnota naměřeného plynu se zobrazí na displeji. Zodpovědná osoba po odečtu naměřených hodnot určí bezpečnost prostor z hlediska ovzduší. Předpis bezpečných hodnot je stanoven v legislativě například ve vyhlášce ČBÚ 55/1996 Sb. Vyhláška Čes-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=