ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA srpen 2023 | 111 kého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí v §50 Složení ovzduší. Nejčastějším výskytem plynů v těchto prostorách je CO2, který se drží při zemi, protože je těžší než vzduch. V prostorách tvoří tzv. jezírka. Měření je nutné provést vždy od nejnižšího bodu (sondu položit k nejnižšímu bodu). Úrazy u tohoto plynu vznikají zpravidla až po nějaké době při provádění prací, kdy se pracovník přiblíží k zemi pro zvednutí předmětu. Dalším nebezpečným plynem je výbušný plyn například metan CH4, který se naopak drží u stropu. Při odebírání vzorku je tedy nutné sondu také držet v horní části prostoru. Ostatní plyny jsou rozptýlené ve vzduchu. Nebezpečným jedovatým plynem, který necítíme je CO. Výše zmíněné plyny nedokážeme smysly identifikovat a reakce osoby na nedostatek kyslíku není zpravidla možná. Plyny je tedy nutné před vstupem do podzemních prostor identifikovat měřidlem. U sirovodíku H2S je situace trochu jiná. Plyn ostře zapáchá a je rozeznatelný smyslovými orgány. Měřená koncentrace plynu poté stanoví jeho nebezpečnost na lidský organismus. Intenzita zápachu může smyslově zkreslovat jeho nebezpečnost. Měření se musí provádět průběžně po celou dobu, kdy jsou pracovníci v podzemních prostorách. Jeden pracovník musí být vždy na povrchu a sledovat probíhající činnost spolu s odečítáním údajů z měřidla včetně provedení písemného záznamu. Podle typu přístroje například s radiovou měřící komunikaci, pracovník odečítá přenášené hodnoty z přístroje na povrch do rádiového přijímače. Není-li měřící přístroj vybaven rádiovým přijímačem, tak hodnoty odečítá pracovník v podzemním prostoru a hlásí je pravidelně komunikačními prostředky pracovníku na povrchu. Pro měření plynů jsou v přehledu představeny nejběžněji používané přístroje s popisem, co měří a k čemu slouží. Přehled je doplněn o vypsaná možná rizika a příkladovými opatřeními ve spojení s výbavou jednotlivých přístrojů. Pro uvedené přístroje provádíme mimo dodávek také kalibrace, výměny snímačů a opravy u nás ve firmě v Ostravě. Jsme vybavení zkušební technikou včetně souboru plynů k provedení kalibrací. V dalším pokračování Vás seznámíme s přístroji, které měří oxidy dusíku (nitrózní plyny) typické s ostře nasládlým zápachem. I tyto plyny je nutné dle legislativy měřit před vstupem do podzemních prostor. ZAM - SERVIS s. r. o. Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava Tel.: + 420 556 685 111 E-mail: zam@zam.cz www.zam.cz Přístroje pro měření plynů při pracích ve studnách, v kanalizacích, kabelových kanálech a technologických prohlubních naleznete na další dvoustraně.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=