ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 112 | srpen 2023 Funkce Možné příkladové riziko Vzhled Před zahájením prací Při provádění prací O2 (dále O2)- měření množství kyslíku v prostoru. Při nedostatku kyslíku způsobuje bolesti hlavy, zhoršené dýchání, nevolnost, bezvědomí či dokonce smrt. EC Řídit se místními předpisy např. nastavit alarm pro indikaci nebezpečí předpisem stanovenou mez. Řídit se místními předpisy např. po vyhlášení alarmu ihned přerušit práci a opustit nebezpečný prostor. A CG např. CH4 - měření množství výbušného plynu v prostoru, nastaveno na metan. Měří také propan, acetylén, apod. Nebezpečí výbuchu plynu při provádění prací. CC Řídit se místními předpisy např. nastavit alarm pro indikaci nebezpečí předpisem stanovenou mez. Řídit se místními předpisy např. po vyhlášení alarmu ihned přerušit práci a opustit nebezpečný prostor. A CO2 (dále CO2)- měření množství kysličníku uhličitého v prostoru, zcela vytlačuje kyslík, je těžší než vzduch a drží se při zemi. Ve vyšších koncentracích může způsobovat bolesti hlavy, závratě a únavu. Velmi vysoká koncentrace může způsobit křeče, kóma a dokonce i smrt. IR Řídit se místními předpisy např. nastavit alarm pro indikaci nebezpečí předpisem stanovenou mez. Řídit se místními předpisy např. po vyhlášení alarmu ihned přerušit práci a opustit nebezpečný prostor. A CO - měření množství oxidu uhelnatého v prostoru, je jedovatý, výbušný a stejně těžký jako vzduch, je rozptýlen. Po nadechnutí koncentrace nastává otrava organismu. Od vyšších koncentrací se začíná projevovat život ohrožující účinek a smrt. Nebezpečí výbuchu plynu. EC Řídit se místními předpisy např. nastavit alarm pro indikaci nebezpečí předpisem stanovenou mez. Řídit se místními předpisy např. po vyhlášení alarmu ihned přerušit práci a opustit nebezpečný prostor. A H2S (dále H2S)- měření množství sirovodíku v prostoru, je jedovatý a stejně těžký jako vzduch, je rozptýlen a jde cítit. Po nadechnutí koncentrace nastává otrava organismu. Od vyšších koncentrací se začíná projevovat život ohrožující účinek a smrt. Nebezpečí výbuchu plynu. EC Řídit se místními předpisy např. nastavit alarm pro indikaci nebezpečí předpisem stanovenou mez. Řídit se místními předpisy např. po vyhlášení alarmu ihned přerušit práci a opustit nebezpečný prostor. A Měřicí přístroj s rádiem a vzdálený odečet. V případě neexistence vzdáleného odečtu není pracovník provádějící dozor na povrchu informován o složení atmosféry. 868MHz Řídit se místními předpisy např. nastavit alarm pro indikaci nebezpečí předpisem stanovenou mez. Pracovník na povrchu zkontroluje komunikaci a odečte naměřené hodnoty. Například po vyhlášení alarmu ihned přerušit práci a opustit nebezpečný prostor. Pracovník provádějící dozor na povrchu dozoruje opuštění prostoru a je připraven s dýchacím přístrojem zasáhnout na místě. A Hadicová sonda s plovákem a filtrem. V případě neexistence hadicové sondy je riziko vdechnutí koncentrace před aktivaci alarmu život ohrožující. Pracovník nemusí vůbec stihnou zareagovat. 6m Zkontrolovat správnou aplikaci dle uživatelské příručky zařízení Používat zařízení dle uživatelské příručky. A Napájení V případě vybitých baterií přístroj neměří. Výše uvedená rizika nebudou identifikována. dle přístroje Zkontrolovat funkčnost dle uživatelské příručky zařízení. Kontrolovat dle uživatelské příručky zařízení a rozvrhnout si práci dle aktuálního stavu zdroje. A Nabíjení V případě nefunkčnosti nabíjecího zařízení nebude možné po vybití měřicího přístroje provést jejich dobití. Přístroj nebude měřit a výše uvedená rizika nebudou identifikována. pouze pro G999 Zkontrolovat funkčnost dle uživatelské příručky zařízení. Používat zařízení dle uživatelské příručky. A Práce obsluhy Řídit se místními předpisy např. před vstupem do prohlubně ověřit přítomnost měřených plynů. Doporučujeme hodnoty písemně zaznamenat vstupujícím pacovníkem. Řídit se místními předpisy např. pracovník provádějící dozor na povrchu sleduje hodnoty na vzdáleném přístroji a v případě nebezpečí dozoruje opuštění prostoru a je připraven s dýchacím přístrojem zasáhnout na místě. Po vyhlášení alarmu ihned přerušit práci a opustit nebezpečný prostor. Tento pracovník musí adekvátně zasáhnout. A 1 Cena v % z plné výbavy* * Orientační hodnota, která se může měnit n Měření v horkovodních kanálech je nutné doplnit o měření teploty a vlhkosti například přístrojem TESTO se sondou pro vzdálené měření. Příkladová rizika popsány u jednotlivých přístrojů Příkladová opatření - Vždy je nutné se řídit místními předpisy Ruční měřicí přístroje plynů - srovnání typů Přístroje pro měření plynů při pracích kabelových kanálech a technologický

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=