ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 124 | srpen 2023 Co se týká problematiky překladu, tak ano – překlad textu „schéma zapojení jednoho vedení“, který vychází z anglického textu „A single line wiring diagram is displayed on site“, je tak trochu krkolomný a správně by tento text měl být překládán ve smyslu „V místě instalace by mělo být umístěno (uloženo) jednopólové schéma zapojení“. Zjištěné nedostatky v překladu budou řešeny s odpovědnými pracovníky ČAS a budou v dohledné době opraveny. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Požadavky na uzemnění hromosvodu Prosím o názor k výkladu požadavku na uzemnění hromosvodu (hodnotám zemních odporů), vybudovaného dle normy ČSN 34 1390. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům s hřebenovou soustavou a 2 svody v protilehlých rozích, ošetřené samostatnými jednotlivými zemniči. Bylo zjištěno, že: • zemní odpor zemniče č. 1 = 40 Ω, • zemní odpor zemniče č. 2 = 30 Ω, • celkový zemní odpor = 17 Ω. Pospojování hromosvodu a elektroinstalace není provedeno. ČSN 34 1390, podle které je nutné hromosvod posuzovat stanovuje: "Zemní odpor 106. Pro dobrou funkci hromosvodu je třeba správně provést uzemnění a za všech okolností se snažit vytvořit dobrý kontakt se zemí s co možná nejmenším zemním odporem. Záleží však též na vhodném rozložení zemničů v zemi. Nejlepší rozptýlení bleskového proudu do země se zajistí tehdy, rozloží-li se zemniče rovnoměrně kolem chráněného objektu a mají-li přibližně stejný zemní odpor. Zemní odpor zemniče jednoho svodu nemá být za obvyklých půdních podmínek větší než 15 Ω. Nelze-li běžnými zemniči dosáhnout tohoto zemního odporu nebo potřebných hodnot zemního odporu podle čl. 112 (?), je nutno zlepšit uzemnění podle normy ČSN 33 2050, aby se zajistila správná funkce hromosvodu. Nedosáhne-li se ani pak uvedené hodnoty, není třeba na velikost zemního odporu této uzemňovací soustavy dbát, pokud to nemá vliv na ochranu před nebezpečným dotykovým napětím u elektrických zařízení. U objektů, k nimž není připojeno žádné zařízení s malým zemním odporem (přívod elektrického silového nebo sdělovacího zařízení, vodovod, plynovod, parovod apod.), nebo které neobsahují zařízení s malým zemním odporem, není třeba dbát na velikost zemního odporu uzemnění hromosvodu. Je však třeba dbát na rovnoměrné svedení bleskového proudu do země, tj. u uzemnění hromosvodu provést způsoby zlepšení uzemnění podle bodu d) nebo e) čl. 107. Tato úleva ve velikosti zemního odporu však neplatí pro uzemnění objektů, které je nutno chránit zesíleným hromosvodem. 107 až 110 na doplňky". Otázka zní, zda je nezbytné docílit stanovených max. 15 Ω na jednotlivý zemnič, resp. považovat výše uvedené hodnoty za vyhovující? s ohledem na formulaci "nemá být" větší než 15 Ω, popřípadě též rovnoměrné svedení bleskového proudu do země, tzn. rozdíl v zemním odporu zemničů = 10 Ω? Odpověď: Předpokládám, že údaje o konstrukci ochrany před bleskem jste si ověřil podle projektové dokumentace skutečného provedení stavby a víte, jaké byly hodnoty zemního odporu při uvedení stavby do používání. V projektové dokumentaci stavby by měly být informace o půdních podmínkách v místě stavby a ve zprávě o provedení výchozí revize by měly být

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=