ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE srpen 2023 | 17 Jaké jsou etické a právní důsledky používání umělé inteligence v průmyslových robotech? Používání umělé inteligence v průmyslových robotech má nicméně také určité etické a právní důsledky. Etické a právní důsledky AI v průmyslových robotech byly předmětem mnoha debat. Tyto důsledky přicházejí v různých formách, od potenciálu robotů nahradit lidské pracovníky až po spornější představu, že se roboti stávají stále více autonomními. Navíc, s přítomností pokročilejších systémů, úkoly, které byly dříve považovány za příliš citlivé na to, aby je roboti dělali, jsou nyní snadno delegovány na ně. Tento posun v odpovědnosti může způsobit, že se lidští zaměstnanci stanou méně odpovědnými za své chyby. Průmyslové roboty byly tradičně navrženy tak, aby plnily specifické úkoly, ale moderní roboty jsou schopné učit se novým úkolům a rozhodovat v reálném čase. Aplikace AI v průmyslových robotech vedla k nové řadě výzev, protože tito roboti jsou často trénováni v simulovaných prostředích. Přestože výcvik založený na simulaci může být rychlejší a levnější než výcvik v reálných scénářích, je také méně spolehlivý než výcvik v reálném světě. Je to proto, že simulovaná prostředí nemusí přesně reprezentovat reálná nastavení a podmínky, což může vést k méně přesnému výkonu AI v průmyslových robotech. Simulovaná prostředí navíc nemohou zohledňovat určité vnější faktory a fyzikální jevy, jako je tření a náraz, které mohou dále ovlivnit výkon AI v průmyslových robotech. A konečně, roboti, kteří jsou vyškoleni ve scénářích reálného světa, mohou být potenciálně nebezpeční, protože jejich počáteční iterace učení mohou zahrnovat nebezpečné akce, které by mohly poškodit životní prostředí a samotného robota. Jak problémy spojené s používáním AI v průmyslových robotech překonat? Navzdory potenciálu robotů vykonávat různé úkoly stále existuje řada překážek bránících jejich plnému uplatnění v průmyslovém prostředí. Za prvé, náklady a složitost spojené s používáním umělé inteligence v průmyslových robotech ztěžují jejich přístup a použití. Kromě toho může být nastavení potřebné infrastruktury pro robotické systémy významnou výzvou kvůli potřebě specializovaného hardwaru, softwaru a vyškoleného personálu. Navíc přístup založený na pravidlech používaný v autonomních robotických systémech omezuje jejich schopnost reagovat na změny nebo neočekávané akce. K překonání těchto překážek bude nezbytná demokratizace robotické technologie s umělou inteligencí prostřednictvím snadno použitelných softwarových řešení. To pomůže učinit robotiku dostupnější a potenciálně eliminovat některé problémy spojené s používáním umělé inteligence v průmyslových robotech. Tím, že jsou roboty s umělou inteligencí snadněji dostupné, mohou je společnosti snadněji a efektivněji integrovat do svých výrobních operací. To zase pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání robotů v průmyslovém prostředí. automatizační prvky www.amtek.cz PLC, HMI a servořízení z jedné ruky

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=