ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 18 | srpen 2023 Závěr Zavedení umělé inteligence do průmyslových robotů má potenciál způsobit revoluci ve výrobním průmyslu tím, že umožní rychlejší a efektivnější operace. Roboti s umělou inteligencí mohou uvolnit lidský personál, aby se mohl soustředit na složitější úkoly, a zvýšit tak produktivitu a efektivitu. Navíc překlenují propast mezi lidmi a technologií a zajišťují bezpečnost zaměstnanců na průmyslových pracovištích. Roboti s umělou inteligencí jsou také schopni řešit nové a neobvyklé situace, které nastanou ve výrobním kontextu, což dále zvyšuje jejich užitečnost v průmyslu. Přístup založený na pravidlech používaný v autonomních robotických systémech však omezuje jejich schopnost reagovat na změny nebo neočekávané akce, což lze překonat využitím technik hlubokého učení. Demokratizací robotické technologie s podporou AI prostřednictvím snadno použitelných softwarových řešení mohou společnosti snadněji integrovat roboty AI do svých operací. To by nejen odstranilo opakované a manuální úkoly pro lidský personál, ale také by umožnilo jeho přeškolení na složitější úkoly. Umělá inteligence a robotika navíc mohou pomoci najít řešení problémů, kterým čelí výrobní sektor. Rostoucí používání umělé inteligence v průmyslových robotech však také představuje potenciální rizika, zejména z hlediska bezpečnosti pracovníků. Průmysl potřebuje roboty založené na umělé inteligenci, kteří dokážou efektivně uvažovat a mají zdravý rozum, aby zajistili provozní bezpečnost. Nastavení potřebné infrastruktury pro robotické systémy navíc představuje značnou výzvu kvůli potřebě specializovaného hardwaru, softwaru a vyškoleného personálu. Navzdory těmto výzvám mají průmyslové roboty řízené umělou inteligencí potenciál poskytovat nákladově efektivní služby, které splňují potřeby zákazníků. Ochrana před zbytkovými napětími u strojního zařízení Živé části strojního zařízení, které mají po odpojení elektrického napájení zbytkové napětí větší než 60 V, musí být vybity na hodnotu 60 V nebo nižší během 5 s za předpokladu, že tato rychlost vybíjení nenarušuje správnou funkci zařízení. Tento požadavek se nevztahuje na součástky s akumulovaným nábojem 60 µC nebo menším. Pokud by tato stanovená rychlost vybíjení narušovala správnou funkci zařízení, musí být na dobře viditelném místě na krytu nebo bezprostředně vedle krytu umístěna trvalá výstraha upozorňující na nebezpečí s uvedením doby, která musí uplynout, než může být kryt obsahující živé části otevřen. V případě vidlic nebo podobných zařízení, jejichž vysunutí má za následek obnažení vodičů (například kolíků), nesmí být vybíjecí doba na 60 V delší než 1 s, jinak musí být takové vodiče chráněny stupněm ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB. Pokud nelze dosáhnout ani vybíjecí doby 1 s, ani stupně ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB, musí být použity přídavné spínací přístroje nebo vhodná výstraha, například výstražná značka upozorňující na nebezpečí a určující požadovanou dobu. Pokud je zařízení umístěno v místech přístupných všem osobám, včetně dětí, nejsou výstrahy postačující, a proto se vyžaduje minimální stupeň ochrany před dotykem živých částí odpovídající IP4X nebo IPXXD.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=