ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 44 | srpen 2023 Funkce zastavení systému robota nebo robotické buňky V dnešním světě automatizace a robotizace se bezpečnost stává klíčovým faktorem pro úspěch různých průmyslových odvětví. Je nezbytné, aby každý systém robota nebo buňky disponoval nejen vysoce efektivními funkcemi, ale také bezpečnostními prvky, které zajistí ochranu lidského života a majetku. Každý systém robota nebo buňky musí mít funkci ochranného zastavení a funkci nezávislého nouzového zastavení. Příslušné funkce musí mít možnost připojení dodatečného ochranného zařízení nebo zařízení pro nouzové zastavení. Funkce nouzového zastavení Každá ovládací stanice schopná iniciovat pohyb nebo jiné nebezpečné funkce musí mít ručně iniciovatelnou funkci nouzového zastavení, která splňuje požadavky norem ČSN EN 60204-1 ed. 3 a ČSN EN ISO 13850. Aktivací nouzového zastavení se musí zastavit všechny pohyby robota a další nebezpečné funkce v buňce, nebo v rozhraní mezi buňkami a oblastmi pracovního prostoru. Systém robota musí mít jednu funkci nouzového zastavení, ovlivňující všechny relevantní části systému. V případě větších systémů (např. více robotů nebo více buněk), může být nezbytné rozdělení rozpětí ovládačů. V takových případech rozpětí ovládačů musí být nastaveno podle požadavků úkolů, který musí být proveden, nebo charakteristiky systému. Pokud se mezní prostory dvou nebo více robotů překrývají, nebo pokud dva nebo více robotů jsou přítomny uvnitř společného zabezpečeného prostoru, musí být tento prostor jedním pracovním prostorem. Všechna zařízení pro nouzové zastavení pro pracovní prostor musí mít stejné rozpětí ovládání. Rozpětí ovládání může zahrnovat více pracovních prostorů. Informace pro použití musí zahrnovat informaci o rozpětí ovládání každého zařízení pro nouzové zastavení. Nouzová zastavení systému robota musí zůstat funkční i v případě, že ovládací stanice není aktivní. Výběr funkce zastavení kategorie 0 nebo kategorie 1 v souladu s ČSN EN 60204-1 ed. 3 musí být určen podle posouzení rizik. Některé obvody ochranného zastavení jsou v ručním režimu automaticky eliminovány a nejsou tedy vhodné pro připojení zařízení pro nouzová zastavení. Když je vydán výstupní signál nouzového zastavení, tak buď výstup musí i nadále fungovat, když je systém robota odpojen od energie, nebo pokud výstup nadále nefunguje, když je systém robota odpojen od napájení energií, pak musí být generován nouzový signál zastavení. Ochranné zastavení Systém robota musí mít jeden nebo více obvodů ochranného zastavení navržených pro připojení vnějších ochranných zařízení. Výběr kategorie zastavení 0 nebo 1 musí být určen posouzením rizik. Zastavení kategorie 2 může být použito, pokud vnější systém pohonu splňuje ČSN EN 61800-5-2 ed. 2. Ochranné zastavení musí způsobit zastavení všech pohybů systému robota a jakýchkoliv jiných nebezpečných funkcí ovládaných systémem robota. Toto zastavení může být iniciováno buď ručně, nebo ovládací logikou.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=