ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 58 | srpen 2023 Porovnání programovacích jazyků pro PLC Programovatelné logické automaty jsou široce používány v průmyslových automatizačních a řídicích systémech. Slouží jako mozek systému, provádějící naprogramované instrukce pro řízení různých procesů a strojů. Jak se oblast automatizace neustále vyvíjí, výběr programovacího jazyka pro PLC se stává stále důležitějším. Tento článek si klade za cíl poskytnout porovnání programovacích jazyků pro PLC a zkoumá jejich vlastnosti, možnosti, výhody a nevýhody. Nejprve je však nutné získat přehled o PLC. Programovatelný logický automat je specializovaný počítač používaný pro řízení a monitorování strojů a procesů v průmyslových odvětvích. Na rozdíl od běžných počítačů jsou PLC navrženy tak, aby vydržely drsná prostředí a měly vysokou spolehlivost. Skládají se z různých komponent, včetně vstupních a výstupních modulů, centrální procesorové jednotky a paměti. Pochopení komponent a funkcí PLC poskytne základ pro pochopení rozdílů mezi PLC a běžnými počítači. Programovací jazyky hrají klíčovou roli při definování funkčnosti a chování PLC. K programování PLC se používají různé programovací jazyky, z nichž každý má svou vlastní sadu funkcí a schopností. Zabývat se budeme běžnými programovacími jazyky definovanými normou ČSN EN 61131-3 ed. 2 Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky, jako je jazyk strukturovaného textu (ST), jazyk funkčního blokového schématu (FBD), sekvenční funkční diagram (SFC), jazyk seznamu instrukcí (IL) a jazyk příčkového diagramu (LD). Porovnáním těchto jazyků můžeme lépe porozumět jejich silným a slabým stránkám a tomu, jak je lze efektivně využít v různých průmyslových aplikacích. Přehled PLC Co je programovatelný logický automat? Programovatelný logický automat (PLC) je počítačový systém používaný pro řízení průmyslových procesů. Tato zařízení byla původně navržena pro nahrazení elektromechanických reléových systémů v automobilovém průmyslu, ale dnes jsou široce používány v mnoha dalších oblastech průmyslu. PLC jsou vysoce přizpůsobitelné a mohou být programovány pro řízení téměř jakéhokoli průmyslového procesu. Můžou například řídit činnost strojů v továrně, monitorovat a regulovat teplotu v budově nebo řídit procesy v chemických nebo farmaceutických laboratořích. Jednou z hlavních výhod PLC je jejich schopnost ko-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=