ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE srpen 2023 | 59 munikovat s jinými systémy. Můžou například sdílet data s počítačovými systémy pro řízení výroby (MES) nebo systémy pro plánování podnikových zdrojů (ERP). To umožňuje rychlejší a efektivnější rozhodování a lepší kontrolu nad průmyslovými procesy. PLC jsou také velmi odolné a mohou fungovat v náročných průmyslových prostředích. Důležitou součástí PLC je jeho program. Jedná se o velmi důležitou součást průmyslové automatizace, jelikož umožňuje operátorům a inženýrům programovat a ovládat stroje a zařízení na vysoké úrovni automatizace. Tento software je navržen pro práci s PLC hardware, který je schopen provádět komplexní sekvence operací, jako jsou logické, sekvenční, časové a aritmetické operace. Tyto operace jsou pak použity k ovládání průmyslových procesů, jako je výroba, montáž nebo balení. Software pro PLC se liší od jiných typů softwaru. Jedná se o velmi specializovaný typ softwaru, který vyžaduje znalosti průmyslových procesů, strojů a zařízení. Tento software je také navržen tak, aby byl odolný vůči těžkým průmyslovým podmínkám a aby byl schopen pracovat bez přerušení po dlouhé období. Software pro PLC je také velmi flexibilní. Umožňuje uživatelům vytvářet a upravovat programy pro různé typy strojů Jaké jsou součásti PLC? Komponentům PLC je důležité porozumět, abyste si vybrali ten správný pro průmyslové použití. Mezi základní součásti PLC patří řídicí CPU jednotka, komunikační rozhraní, vstupy a výstupy. Vstupy zachycují data z výrobní úrovně pomocí monitorování strojů nebo zařízení připojených k PLC. Řídicí CPU jednotka, která provádí samotné vykonávání uloženého programu. Kontroluje vstupy a podle toho mění výstupy. Výstupy odesílají data z PLC do připojených strojů nebo zařízení. Stroje nebo zařízení lze připojit ke vstupům i výstupům na stejném PLC. Kromě toho lze PLC přizpůsobit pomocí dalších rozšiřujících modulů, jako jsou analogové I/O, komunikační a zobrazovací moduly. To umožňuje PLC přizpůsobit se různým typům průmyslových aplikací. PLC se dodávají v různých velikostech a provedeních, od dostatečně malých, aby se vešly do kapsy, až po dostatečně velké pro řízení náročných procesů. Jak se PLC liší od běžných počítačů? Nejvýraznějším rysem mezi programovatelnými logickými automaty a běžnými počítači je jejich schopnost číst digitální a analogové I/O. Digitální I/O v PLC mohou mít pouze dva stavy – zapnuto nebo vypnuto, podobně jako vypínač světla. To je v příkrém rozporu s analogovými I/O v PLC, které mohou mít stavy mezi zapnutým a vypnutým, podobně jako přepínač stmívače. PLC jsou tedy schopny reagovat na postupné změny prostředí, zatímco běžné počítače nikoli. Kromě toho jsou PLC vysoce adaptabilní na změny v procesech nebo na požadavky monitorovacích aplikací. Mezi výhody PLC oproti drátovým relé patří spolehlivost, flexibilita, nákladová efektivita, rychlost, lepší komunikace a pokročilé funkce zpracování dat. Navíc nejunikátnější výhodou PLC je jejich schopnost přeprogramování. Systém PLC vyžaduje základní modul s CPU, vstupy a napájecím zdrojem. Poté jej lze přizpůsobit přidáním více modulů v závislosti na jeho kapacitě a lze také přidat další I/O

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=