ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 62 | srpen 2023 dále propojeny s dalšími proměnnými programu nebo výstupy PLC. Jazyk FBD lze použít k programování funkcí, funkčních bloků a programů. Je také možné popsat kroky a přechody v jazyce SFC. Funkční bloky zapouzdřují data a metody podobné objektově orientovaným programovacím jazykům, ale nepodporují dědičnost a polymorfismus. Typickým použitím jazyka FBD je popis pevných logických systémů, řízení a dalších výpočetních algoritmů. Jazyk funkčních bloků je také vhodný pro vytváření a přidávání knihoven typických funkčních bloků, které lze znovu použít pro programovací úlohy v průmyslové automatizaci. Jazyk sekvenčního funkčního diagramu (SFC) SFC se nazývá programovací jazyk, i když to není skutečný plnohodnotný programovací jazyk, je to jen pomocný nástroj pro strukturované programy. Je speciálně navržen tak, aby naprogramoval posloupnost operací prováděných řídicím systémem, když tyto operace musí být provedeny ve specifikovaných časech nebo když nastanou určité události. Je založen na znázornění řídicího systému pomocí konceptu stavů a přechodů mezi nimi. Jazyk SFC je navržen tak, aby popisoval řídicí systémy na nejvyšší úrovni abstrakce. Jazyk SFC lze také použít k programování jednotlivých funkčních bloků, pokud je algoritmus činnosti funkčních bloků popsán přirozeným způsobem pomocí pojmů stavů a přechodů. Jazyk strukturovaného textu (ST) Jazyk ST je textový jazyk na vysoké úrovni, velmi podobný Pascalu. Mezi jazykem ST a jazykem Pascal, který je speciálně navržen pro programování PLC, je mnoho rozdílů. Obsahuje mnoho konstrukcí pro přiřazování hodnot proměnným, volání funkcí a funkčních bloků, psaní výrazů podmíněných větví, výběr operátorů a vytváření iteračních procedur. Jazyk se primárně používá k provádění složitých matematických výpočtů popisujících složité funkce, funkční bloky a programy. Jazyk seznamu instrukcí (IL) Jazyk IL je podobný jazyku Assembler a používá se k implementaci funkcí, funkčních bloků a programů a kroků a přechodů v jazyce SFC. Hlavní výhodou tohoto jazyka je, že se snadno učí, ale je obtížné ho programovat kvůli jeho blízkosti ke strojovému jazyku. Jazyky IL se nejčastěji používají, když je potřeba získat optimalizovaný kód pro implementaci kritických částí programu a řešení malých problémů s malým počtem algoritmických větví. Ochranné vodiče u mobilního strojního zařízení U mobilních strojů s vestavěnými napájecími zdroji musí být ochranné vodiče, vodivé konstrukční části elektrických zařízení a cizí vodivé části, které tvoří konstrukci stroje, všechny připojeny ke svorce ochranného pospojování, aby byla zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem. Pokud může být mobilní stroj také připojen k vnějšímu napájecímu zdroji, musí být tato svorka ochranného pospojování místem připojení pro vnější ochranný vodič. <G MASTER (HMI,PLC, CPU) HMI PLC < MASTER (HMI,PLC, CPU) HMI PLC

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=