ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE srpen 2023 | 73 Průmyslové roboty konečně zlepšují bezpečnost na pracovišti. Mohou zvládnout nebezpečné úkoly, které představují riziko pro lidské pracovníky. Například v chemickém průmyslu se roboti používají k manipulaci a likvidaci toxických látek, čímž se snižuje možnost nehod a expozice škodlivým chemikáliím. Kromě toho mohou roboti pracovat v extrémních teplotách nebo prostředích, která mohou být pro člověka škodlivá, a zajistit tak bezpečnost pracovníků. Kromě toho mohou roboti pomáhat při zvedání těžkých předmětů, čímž snižují riziko muskuloskeletálních zranění, kterým čelí lidští pracovníci. Na druhou stranu kritici tvrdí, že průmyslové roboty mohou vést k přesunu zaměstnání. Automatizace a integrace robotů do výrobních procesů může vést ke snížení pracovních příležitostí pro lidské pracovníky. S tím, jak se firmy více spoléhají na roboty, klesá potřeba lidské práce, což vede k nezaměstnanosti. Toto vysídlení pracovníků může mít významné sociální a ekonomické důsledky, protože jednotlivci mohou mít problém najít alternativní zaměstnání. Je však důležité poznamenat, že integrace průmyslových robotů také vytváří nové pracovní příležitosti, jako je údržba a programování robotů. Průmyslové roboty mohou navíc vyžadovat značné počáteční investice. Náklady na nákup a údržbu robotů mohou být vysoké, zejména pro malé a střední podniky. Pro tyto podniky může být obtížné financovat počáteční investice potřebné pro průmyslové roboty, což jim brání ve schopnosti těžit z výhod. Potřeba specializovaného školení a technické podpory navíc zvyšuje celkové náklady, což z něj činí překážku pro některé společnosti. Je však zásadní vzít v úvahu dlouhodobé úspory nákladů a zvýšenou produktivitu, kterých lze dosáhnout použitím průmyslových robotů. Kromě toho mohou mít průmyslové roboty omezení v určitých úkolech. Roboti sice vynikají v opakujících se a přesných úkolech, ale mohou postrádat stejnou úroveň obratnosti a přizpůsobivosti jako lidští pracovníci. Některé úkoly mohou stále vyžadovat lidský zásah nebo rozhodování, zejména ty, které zahrnují kreativitu nebo interakci se zákazníkem. Například odvětví, jako je móda a design, silně spoléhají na lidskou kreativitu a personalizaci, a proto je pro roboty náročné plně nahradit lidské pracovníky v těchto oborech. Integrace robotů však může tato odvětví ještě posílit automatizací určitých aspektů výrobního procesu. Závěrem lze říci, že průmyslové roboty významně ovlivnily a poskytly různé výhody výrobnímu sektoru České republiky. Zvyšují produktivitu a efektivitu, což vede k úspoře nákladů a lepší bezpečnosti na pracovišti. Je však třeba vzít na vědomí obavy týkající se přesunu pracovních míst, požadovaných počátečních investic a omezení průmyslových robotů. Je zásadní najít rovnováhu mezi automatizací a lidskou prací, aby bylo zajištěno, že integrace robotů do výrobního sektoru bude přínosem pro obě strany podniky a pracovníky. Pokračující vývoj a integrace průmyslových robotů ve výrobním sektoru České republiky skrývá obrovský potenciál pro růst a inovace. elektronické součástky www.amtek.cz TLAČÍTKA NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ • odolný design • ochrana IP65, IP66 a IP67 • nízké zapuštění

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=