ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 76 | srpen 2023 Majú „svoju hlavu“ Pre potreby spracovania údajov alebo vykonania určitých úkonov je možné ešte využiť dva praktické nástroje. Prvým sú makrá. V ponuke sú cyklické alebo hodinové makro na pozadí, ale aj makrá na jednotlivých elementoch. Vďaka tomu je možné napríklad pri stlačení tlačidla vykonať ešte ďalšie úkony na pozadí. Druhým praktickým nástrojom je možnosť vytvorenia programu v programovacom jazyku LUA. Ten beží na pozadí bez vplyvu na chod panelu. Dá sa využiť ako prídavné PLC, keďže ponúka množstvo užitočných inštrukcií. Programovanie je hračka Panely DOP-100 je možné programovať v softvéri DOPSoft 4, ale aj v najnovšom softvéri DIAScreen, ktorý je súčasťou balíku DIAStudio. Jedná sa o prakticky zhodný softvér. Budúci rok je plánované ukončenie podpory DOPSoftu a plný prechod na DIAScreen. Všetko je opäť zdarma. Rozdielom je len potreba registrácie na stránke diastudio.deltaww.com. Po potvrdení je možné sa prihlásiť a stiahnuť si softvér DIAStudio. K panelom sa dá pripojiť pomocou mini USB alebo Ethernetu. Nahrať projekt je ale možné aj cez USB kľúč, alebo SD kartu. Nie je tak potrebné mať priame spojenie s počítačom. ProfCom, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy DELTA pro ČR a SR Sídlo firmy a provozovna Ovčáry 308, 280 02, Ovčáry E-mail: info@delta-electronics.cz www.delta-electronics.cz ProfCom, s.r.o. (Slovensko) Krajinská 32, 921 01, Piešťany Ochrana před iniciací požáru pomocí proudových chráničů Proudové chrániče jsou považovány za účinné pro omezení nebezpečí vzplanutí a šíření plamene na základě detekce unikajícího proudu a vytvoření oblouku proti zemi v důsledku plazivých proudů v elektrické instalaci. Proudové chrániče, stejně jako pojistky nebo jističe, však nejsou schopné omezit nebezpečí vzplanutí a šíření plamene vyvolané elektrickými vlivy v důsledku sériových nebo paralelních oblouků mezi živými vodiči. Základní požadavky na ochranu před vznikem požáru od elektrického zařízení jsou: 1. ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 – zde jsou obecné požadavky; 2. ČSN 33 2130 ed. 3 – doplňující požadavky pro objekty občanské výstavby a bydlení; 3. ČSN 33 2000 část 7– pro zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Laboratorními zkouškami bylo prokázáno, že pro iniciaci zahoření, a tedy i vzniku následného požáru, je třeba cca 70 W. Z tohoto bylo odvozeno: 70 (W)/ 230 (V) = 0,26 mA ~300 mA. Proudové chrániče s IΔn ≤ 30 mA a IΔn = 100 mA zajišťují kromě ochrany před úrazem elektrickým proudem současně i ochranu před vznikem požáru v nejčastěji se vyskytujících případech (v zemích CENELEC). Na toto navazuje požadavek normy ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody, kde s v článku 7.6.17 uvádí: “Jeli konstrukce rodinného domku či bytu zcela, či částečně z hořlavého materiálu, pak přívod musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 300 mA v analogickém souladu s normou ČSN 33 2000-4-42 ed. 2. Tento proudový chránič se obvykle umísťuje do bytové rozvodnice.“

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=