ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 84 | srpen 2023 Interakce lidí s roboty lze charakterizovat podle dvou parametrů interakce, a to prostor a čas. Není-li k dispozici společný prostor ani společný čas, v němž člověk a aktivní robot působí, nepředstavují pohyby robota žádné riziko a situace se považuje za „neinteraktivní“. Situace, v nichž člověk a robot sdílejí společný prostor, ale v různých dobách, se označuje jako „kooperativní“. Pro situace, v nichž člověk a robot v určitých dobách pracují ve stejném prostoru, byl stanoven pojem„provozní spolupráce“. Koexistence Také v průmyslových robotických aplikacích, v nichž během výrobního procesu nemusí zasahovat žádná osoba, je nezbytné, aby operátor vstoupil do pracovního prostoru robota např. za účelem údržby. V takových aplikacích musí být pracovní prostor oplocený a přístupové dveře musí být zajištěny. Zajištění má za úkol, aby se nebezpečné funkce robota vypnuly, pokud operátor vstoupí do nebezpečného prostoru. Tento stav musí zůstat zachován, dokud se osoba zdržuje v tomto nebezpečném prostoru nebo dokud jsou přístupové dveře otevřené. Kooperace Široce rozšířené aplikace pro průmyslové roboty jsou pracovní procesy, při nichž operátor nakládá a vykládá robotickou buňku. V takových kooperativních scénářích provádějí operátor a robot potřebné pracovní kroky ve společném pracovním prostoru v různých dobách. Také zde jsou nezbytná technická ochranná opatření. Nabízí se zde použití optoelektronických ochranných zařízení, jako jsou bezpečnostní světelné závěsy a bezpečnostní laserové skenery. Provozní spolupráce Při určitých aplikacích je nezbytné, aby mezi člověkem a aktivním robotem probíhala současně ve společném pracovním prostoru interakce. V těchto spolupracujících scénářích musí být síla, rychlost a dráhy pohybu robota omezeny. K minimalizaci rizik mohou být použita inherentní ochranná opatření nebo zavedena dodatečná opatření jako omezení točivého momentu výkonem pohonů nebo bezpečnostní komponenty řízení systému. Síla, rychlost a dráhy pohybu robota musí být kromě toho monitorovány a řízeny v návaznosti na skutečný stupeň rizika. Pro tento úkol jsou nutné spolehlivé senzory, které detekují osoby (počítají jejich rychlost a vzdálenost od nebezpečného prostoru). V podstatě musí tyto senzory mistrovsky zvládnout budoucí výzvy, které s sebou přináší vývoj spolupracujících technologií člověka s robotem. Interakce člověka s robotem a bezpečnost V oblasti průmyslové výroby roste poptávka po strojích, které jsou schopné samostatného provozu při zachování flexibility. Takové stroje musí být schopny se rychle a efektivně přizpůsobit změnám ve výrobním prostředí. Přestože roboti disponují neuvěřitelnou rychlostí, mobilitou a výkonem, jejich použití je často omezeno za ochrannou bariérou, aby byla zajištěna bezpečnost lidí. Někdy je však nutné, aby lidé a stroje úzce spolupracovali, což činí toto bezpečnostní opatření nepraktickým. V důsledku toho musí být použita k minimalizaci rizika pro jednotlivce alternativní opatření.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=