ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 88 | srpen 2023 Konkrétně se může jednat např. o: • Dispečink komplexního monitorovacího systému pro dohled distribuované infrastruktury • Dispečink dohledu a řízení DS • Dispečink dohledu a řízení LDS • Dispečink dohledu a řízení OZE – odkazujeme se na dnešní boom výstavby FVE • Dispečink pro řízení zdrojů flexibility pro SVR ČEPS – druhý fenomén této doby • Centrální dispečink dohledu a řízení většího množství výše uvedených DS a LDS, nebo dalších technologií jako jsou kogenerační jednotky (KGJ), atd. • Kombinované systémy za různé technologie, kterým nahrává, jak dnešní trend, ale i legislativa a to především v oblasti LDS nebo chytrých bezobslužných systémů. Stále častější koncepcí je, že těžký (chytrý) vizualizační klient s širší funkčností a funkcemi pro povelování a řízení je určen pro plnohodnotnou práci dispečerů a tenký vizualizační klient je určen pro zjednodušený rychlý přístup z WEB rozhraní nebo mobilního telefonu. Poskytnutí zabezpečeného read-only přístupu tenkým klientem v intranetu dané společnosti pak zpřístupní data i tzv. technické veřejnosti dané společnosti nebo určitým specialistům, což mohou být např. manažeři provozu, přípraváři, projektanti, servisní týmy nebo investoři plánující budoucí výstavbu. Centrální dispečink pak komfortně využívá běžných funkcí jako: • Monitorování a řízení • Dispečerský deník • Alarmování (úrovně, historie alarmů, zvukový nebo grafický alarm, výstupy do SMS, emailu, …) • Barvení sítí (topologie sítě, napěťové úrovně, zemnění, …) • Analýza dat formou grafů, tabulek • Import / Export dat • Atd. Poslední doba nahrává poměrně snadnému integrování nejrůznějších technologií a infrastruktury navzájem a do centrálního Obr. 3 Příklad detailu vybrané LDS s částí 110kV a 22kV se signalizací EPS je na následujícím obrázku.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=