ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 92 | srpen 2023 k lepšímu porozumění výrobních procesů a zlepšuje efektivitu. Jedním z hlavních přínosů digitálního dvojčete je schopnost předvídat problémy a údržbu dříve, než se stane skutečný problém. To umožňuje průmyslovým podnikům snížit náklady na opravy a minimalizovat výrobní ztráty. Kromě toho digitální dvojče umožňuje společnostem testovat nové nápady a inovace v bezpečném prostředí Simulace Simulace v průmyslu je důležitým nástrojem, který umožňuje inženýrům, výzkumníkům a průmyslovým specialistům modelovat a analyzovat složité systémy, procesy nebo technologie, aniž by bylo nutné provádět fyzické změny v reálném světě. Tento koncept spočívá v použití matematických modelů, algoritmů a počítačových programů k představě, jak by se různé scénáře nebo situace mohly vyvíjet v praxi. Simulace průmyslové výroby a prostředí mohou být použity k řešení řady problémů a úkolů, včetně optimalizace výrobních procesů, řízení rizik, plánování kapacity, zlepšování kvality produktů, snižování nákladů nebo zkoumání dopadu nových technologií na stávající systémy. Jeden z hlavních přínosů simulace v průmyslu spočívá v její schopnosti urychlit a zjednodušit složité výpočty, které by jinak zabraly hodně času a zdrojů. Díky simulacím mohou odborníci rychleji identifikovat problémy a najít účinná řešení pro jejich zdárné vyřešení. Komunikace PLC s provozními přístroji V automatizační síti závodu jsou provozní přístroje (snímače a akční členy) připojeny k PLC prostřednictvím modulů I/O, případně spolu s převodníky signálu. Mají-li být data přenášena pevným směrem, tj. pro jednosměrný tok dat, používá se simplexní režim komunikace. Pro obousměrný tok dat se upřednostňuje poloduplexní režim komunikace. Náklady na kabeláž jsou hlavním problémem při propojení velkého počtu rozptýlených I/O zařízení s PLC. Aby se snížily náklady na kabeláž, jsou moduly I/O PLC umístěny v blízkosti provozních přístrojů a modul I/O je připojen k PLC pomocí prodlužovacích kabelů. V případě propojení peer-to-peer se k získávání informací z provozních přístrojů používá komunikační technika master-slave (poll-response). V případě spojení peer-to-peer je k dispozici vyhrazené komunikační spojení, které však vyžaduje velké náklady na kabeláž. Pro komunikaci s provozními přístroji využívá PLC také hvězdicovou, kruhovou a sběrnicovou topologii. Pro komunikaci mezi připojenými zařízeními se vždy používají standardní protokoly. Komunikace mezi PLC a provozními a jinými přístroji může být synchronní nebo asynchronní. Synchronní komunikace je rychlejší než asynchronní a používá se v případech, kdy je třeba pravidelně přenášet velké množství dat velmi vysokou rychlostí. V praxi však v průmyslové komunikaci není vyžadována velmi vysoká rychlost přenosu dat a data mají také přerušovaný charakter. Proto se data většinou přenášejí prostřednictvím asynchronní komunikace. V tomto případě tedy není vyžadována synchronizace mezi DTE a DCE a uzly mohou zahájit komunikaci podle potřeby. Mezi oblíbené asynchronní sériové standardy používané v průmyslu patří RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet, MODBUS, DF-1, I2C, SPI atd.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=