ElektroPrůmysl.cz, srpen 2023

ElektroPrůmysl.cz TECHNOLOGICKÉ NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI srpen 2023 | 97 bálních společností. Společnost Schneider prosazuje otevřené standardy a partnerské ekosystémy, které jsou založené na sdíleném smysluplném účelu, podporující integraci a posilující jejich hodnoty. Schneider Electric Zákaznické centrum Tel.: +420 225 382 919 E-mail: podpora@se.com www.se.com/cz O společnosti Schneider Electric Vizí společnosti Schneider Electric je umožnit každému co nejlépe využívat energii a dostupné zdroje, proto přinášíme pokrok a udržitelnost do všech oblastí života. Žijeme v souladu s heslem Life Is On. Naším posláním je být vám digitálním partnerem ve sférách udržitelnosti a energetické účinnosti. Řídíme digitální transformaci prostřednictvím integrace předních světových procesních a energetických technologií, produktů propojujících cloud s koncovými zařízeními, ovládacích prvků, softwaru a služeb napříč životním cyklem. Naše řešení umožňují integrovanou správu firem, domácností, budov, datových center, infrastruktury a průmyslu. Schneider Electric je nejlokálnější z gloLhůty pravidelných revizí elektrických instalací provedených podle příslušných oddílů části 7 souboru ČSN 33 2000 Musí se určit podle druhu instalace a zařízení, jejího použití a způsobu provozu, četnosti a kvality údržby a s ohledem na vnější vlivy, kterým je instalace vystavena. Nejdelší lhůta mezi pravidelnými revizemi může být stanovena právními nebo národními předpisy. Výjimkou z tohoto pravidla jsou však následující případy, ve kterých se může vyskytovat vyšší riziko a pro něž se vyžadují kratší lhůty: pracoviště nebo místa s nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu v důsledku degradace. Dále pracoviště nebo místa, kde jsou vedle sebe instalace vysokého a nízkého napětí. Veřejně přístupná místa, staveniště a instalace pro bezpečnostní účely. V ČR jsou lhůty pravidelných revizí uvedeny v ČSN 33 1500, popř. i v dalších normách a určují se s ohledem na základní charakteristiky instalací. Na základě těchto podkladů je možno doporučit pro elektrické instalace provedené v jednotlivých objektech a prostorech podle příslušných oddílů části 7 souboru ČSN 33 2000 tyto lhůty: • prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (oddíl 701) - doporučená lhůta 3 roky; • prostory plaveckých bazénů a fontán (oddíl 702) - doporučená lhůta 1 rok; • místnosti se saunovými kamny (oddíl 703) - doporučená lhůta 3 roky; • staveniště a demolice (oddíl 704) - doporučená lhůta 0,5 roku; • zemědělská a zahradnická zařízení (oddíl 705) - doporučená lhůta 3 roky; • omezené vodivé prostory (oddíl 706) - doporučená lhůta 3 roky; • zařízení pro zpracování dat (oddíl 707) - doporučená lhůta 5 let; • parkoviště karavanů, kempinková parkoviště (oddíl 708) - doporučená lhůta 1 rok; • venkovní osvětlení (oddíl 714) - doporučená lhůta 4 roky. Provádění pravidelných revizí odběrných míst elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno. Je však vhodné, účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět. Zejména se považuje za účelné revizi provést při zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu (při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením), v některých případech i při změně uživatelů (změně odběratelů elektřiny).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=