ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL září 2023 | 1 Milí čtenáři, V tomto zářijovém vydání našeho časopisu přinášíme tradičně tematický obsah zaměřený na elektrické pohony, jejich sofistikované řízení, moderní ochranné systémy a představujeme vám také širokou škálu produktů s důrazem na frekvenční měniče. Toto číslo je však mimořádné nejen svým tématem, ale také tím, že bude k dispozici ve formě tištěného vydání na prestižním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Na veletrhu se těšíme na setkání s vámi, našimi čtenáři, kde budeme mít možnost představit vám naši expozici v pavilonu F, stánku 106. Tento veletrh představuje nejen příležitost pro odborníky a nadšence strojírenství, ale také pro všechny zájemce o nejnovější trendy a technologie v oblasti elektrických pohonů a jejich řízení. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu budeme dne 12. 10. pořádat. tradiční odborný seminář zaměřený na bezpečnost strojních zařízení, tentokrát pod názvem "Robotické aplikace a bezpečnost strojů v praxi". Tento seminář se zaměří na důležité aspekty spojené s konstrukcí strojních zařízení s roboty, a to v souladu s platnou a připravovanou legislativou. Účastníci se budou moci dozvědět, jak začleňovat roboty do existujících i nových výrobních linek, aniž by došlo ke zhoršení bezpečnosti či efektivity výroby. Diskutovat se bude také o tom, jak provádět změny v robotických pracovištích bez ohrožení bezpečnosti a efektivity výroby. Kromě toho se účastníci seznámí s novým nařízením 2023/1230 o strojních zařízeních, které přinese řadu změn a novinek v oblasti strojního inženýrství. Více informací s kompletním programem a odkazem na přihlášku naleznete na straně 172. Ve světě neustále rostoucí poptávky po energii a neustálých snahách o snižování dopadů na životní prostředí se účinnost pohonů stává klíčovým faktorem, který má zásadní vliv na celý průmysl. Tento fenomén nabývá na důležitosti, když si uvědomíme, že výkon a úspora energie nejsou jedinými aspekty pohonů, které se odehrávají v moderním světě. Snížení emisí a minimalizace celkového dopadu na životní prostředí jsou dalšími kritickými oblastmi na které se nyní mnoho výrobců zaměřuje. Jedním z příkladů, kde můžeme vidět význam účinnosti pohonů, je automobilový průmysl, který prochází významnými změnami ve snaze o snížení emisí CO2 a zvýšení energetické účinnosti. Výrobci automobilů po celém světě se zaměřují na vývoj nových technologií, jako jsou hybridní a elektrická vozidla, která mohou výrazně snížit emise a zároveň zlepšit výkon a úsporu energie. Zářijové číslo časopisu tak slibuje být nejen bohaté na odborné informace a novinky ze světa elektrických pohonů, ale také na vzácnou příležitost setkat se s námi naživo a diskutovat. Příjemné čtení. Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisu můžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc. Jaroslav Bubeníček ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN 2571-076 ŠÉFREDAKTOR CHIEF EDITOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=