ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 106 | září 2023 Do společné trubky lze klást řídící, sdělovací i zvláštní obvody, pokud jiné předpisy nestanoví jinak a pokud tím netrpí přehlednost obvodů a bezpečnost provozu. Použité vodiče musí být řádně označeny, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Pomocné proudové obvody mohou být v jedné trubce s obvodem silovým, napájejícím totéž zařízení. Pro vodiče obvodu SELV a PELV uložené v trubce platí požadavky uvedené v normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Do společné trubky lze ukládat vodiče více silových obvodů téhož napětí do hodnoty 1 000 V za těchto podmínek: • vodiče musí vyhovovat zkoušce napětím 4 000 V; • každý obvod musí mít svůj vlastní nulový, střední, popř. ochranný vodič, sdružený obvod se považuje za jeden obvod; • obvody uložené ve společné trubce musí být vyvedeny z jednoho rozváděče, ve kterém musí být všechny jištěny; • všechny obvody uložené ve společné trubce musí být vypínatelné jedním spínačem (stykačem, relé, jističem apod.); této podmínce vyhovuje i hlavní vypínač společné rozvodnice, jistič před bytovým elektroměrem apod., přičemž tímto spínačem se musí vypínat najednou všechny užité fáze; • je nutné učinit opatření, aby bylo patrné v celé trase, který vodič ke kterému obvodu patří; Vtahování a vkládání vodičů do elektroinstalačních lišt Vodiče různých proudových soustav s různým napětím a různých proudových obvodů se nesmějí vtahovat do jedné trubky, žlabu apod. mimo následující případy a uspořádání. • vodiče uložené ve společné trubce musí být dimenzovány a jištěny se zřetelem k seskupení vodičů pod společným obložením (s výjimkou obvodů v bytových instalacích podle normy ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody). Pokud vodiče různých proudových soustav nebo soustav s různými napětími nesmějí být ve společné trubce, nesmějí být ani ve společné rozvodce nebo krabici. Mohou však být v jedné rozvodnici nebo rozvodné (průchozí) skříni, jsou-li přehledně uspořádány. Pokud vodiče různých proudových obvodů totožné proudové soustavy procházejí stejnou krabicí, lze v ní přerušit vodiče jen jednoho obvodu. Paralelně spojené vodiče téhož proudového obvodu se doporučuje klást do společné trubky. Vodiče sdružených obvodů se musí klást do jedné trubky. V trubce ocelové nebo s ocelovým pláštěm musí být vždy uloženy všechny vodiče téhož proudového obvodu včetně nulového vodiče, pokud je nebezpečí nedovoleného zahřívání vířivými proud.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=