ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE září 2023 | 131 modul, typicky poblíž dveří zevnitř chráněného prostoru. MCM-X obsahuje jeden slot pro submodul s ovládacími prvky, které jsou kompletně vyvedeny do integrované svorkovnice. Připojení do nadřazeného systému se pak provede v závislosti na typu buď pomocí integrovaného konektoru M12 nebo zavedením kabelu přes vývodku přímo do svorkovnice. EUCHNER electric s.r.o. Trnkova 3069/117h, 628 00 Brno Tel.: +420 533 443 150 E-mail: info@euchner.cz www.euchner.cz není možné se úmyslně za pomoci únikové kliky uzavřít uvnitř chráněného prostoru. Při otevření dveří je také možno do připravených otvorů instalovat visací zámky, které blokují polohu zamykacího kolíku – není možné dveře uzavřít nebo zajistit a tím jsou chráněny osoby vstupující dovnitř nebezpečného prostoru, například za účelem seřizování, údržby nebo čištění. Pro použití s posuvnými dveřmi je možné místo rukojeti v podobě kliky instalovat dveřní kouli. Smysl ovládání obou klik je možné snadno uživatelsky měnit, což umožňuje jejich použití na levých i pravých dveřích. Úplnou novinkou v sortimentu jsou také rozšiřující moduly MCM-X (obr. 5). Mají jednotný design jako dveřní systémy MGB2 Classic a umožňují přidat submoduly s ovládacími prvky i na jiná místa na stroji, než kde je instalován vyhodnocovací Bezkartáčové stejnosměrné motory BLDC BLDC (Brushless DC) motory byly navrženy v padesátých letech dvacátého století, aby nahradily klasické kartáčové stejnosměrné motory hlavně v nízkovýkonových zařízeních, kde tyto stejnosměrné motory vykazují některé nedostatky a omezení. V těchto aplikacích je kladen důraz na co nejvyšší účinnost a spolehlivost a na co nejnižší generovanou hladinu hluku a elektromagnetického rušení. Bezkartáčové stejnosměrné (BLDC) motory patří mezi synchronní elektromotory. To znamená, že magnetické pole generované statorem a magnetické pole generované rotací magnetů jsou na stejné frekvenci. Bezkartáčový DC motor se skládá z permanentních magnetů, zabudovaných na rotoru s lichoběžníkovým tvarem BEMF a statorovým vinutím. U bezkartáčových DC se elektromagnety nepohybují. Místo toho rotují permanentní magnety a vinutí statoru je statické. Jak už název naznačuje, BLDC motory nevyužívají pro komutaci kartáčů, ale místo toho jsou komutovány elektronicky. Díky tomu dosahují vyšší spolehlivosti než klasické DC motory. Bezkartáčové motory obyčejně využívají k řízení třífázový střídač. BLDC motory jsou napájeny spínaným zdrojem napětí na statorová vinutí motoru výkonovým zařízením, spínací sekvence je získána z pozice rotoru. Fázový proud BLDC motoru má typicky obdélníkový tvar. Proud je synchronizovaný zpětnou EMF k získání konstantního točivého momentu a konstantní rychlosti. Typicky v senzorovém módu jsou použity tři Hallovy sondy pro detekci pozice rotoru a komutace je založena na těchto impulzech. BLDC motory jsou na jednofázové, dvoufázové a třífázové konfiguraci. To odpovídá typu statoru, který má stejný počet vinutí. BLDC motory mají mnoho výhod oproti kartáčovým DC motorům a indukčním motorům, mezi které patří: vyšší výstupní výkon, vyšší účinnost, vyšší spolehlivost, nižší nároky na údržbu, vyšší životnost, nižší hmotnost a vyšší dynamika. Navíc poměr točivého momentu k velikosti motoru je vyšší, což je užitečné v průmyslových aplikacích, kde jsou velikost a hmotnost rozhodujícími faktory. Rychlost a točivý moment motoru je závislý na síle magnetického pole generovaného buzeným vinutím motoru, který závisí na protékajícím proudu. BLDC motory jsou vhodnější k řízení a regulaci. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena motoru a vyšší nároky na řízení.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=