ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 138 | září 2023 Moderní vizualizační systémy pro oblast prediktivní údržby a monitoringu procesů Vizualizační systémy mají v oblasti prediktivní údržby a monitorování procesů mnoho využití. Tyto systémy využívají kamery ve spojení s dalšími senzory či detektory k analýze stavu kontrolovaných zařízení, strojů a procesů. Právě díky obrazovému výstupu je možné velmi rychle analyzovat stav snímaného zařízení, a hlavně přesně lokalizovat případné anomálie a určit míru jejich závažnosti. Společnost “TMV SS“, přední dodavatel pokročilých diagnostických zařízení a systémů představuje vybrané moderní diagnostické přístroje. Akustické kamery NL Acoustics Jedná se o zařízení osazené současně vizuální kamerou společně se sadou několika desítek akustických senzorů (mikrofonů), které primárně umožňuje vizualizaci intenzity akustického signálu (zvuku, hluku – kmitočty v kHz) do výsledného obrazu, který je podložen vizuálním snímkem umožňujícím přesnou lokalizaci zdroje akustického signálu společně se snadným vytváření zpráv a protokolů z provedené inspekce. Současně s tímto složeným obraze, je proveden krátký záznam časového průběhu signálu, který je následně zpracován. Tato zařízení mají dvě základní oblasti využití. První z nich je detekce netěsností tlakových rozvodů a podtlakových systémů. V případě tlakových rozvodů se jedná o klasickou aplikaci v oblasti prediktivní údržby. Některé zdroje uvádějí obvyklé ztráty v tlakových rozvodech (například stlačený vzduch) v rozmezí 15-30 %. Tyto ztráty mají za následek nejenom nadměrný provoz kompresorů (spojených se zvýšenou spotřebou), ale i jejich zvýšené opotřebení a nadměrné spotřebovávání zbytkové životnosti. Současně je možno brát v potaz i snížení tlaku v soustavě, případně jeho nedostatečnou úroveň v místě upotřebení. Druhou oblastí využití těchto kamer je detekce výbojové aktivity. Detekce výbojové aktivity, respektive částečných výbojů, umožňuje detekovat prvky, u nichž dochází k tvorbě tohoto jevu. Mezi příčiny tohoto jevu mohou patřit například selhání izolačního systému, přetěžování izolačního systému, chyba v konstrukčním návrhu prvku nebo nedostatky při výrobě nebo instalaci. Samotná detekce jevu nemusí být dostačující pro určení jeho podstaty, proto je vizuální informaci vhodné doplnit Akustická kamera NL Acoustics, model LF 10

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=