ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 146 | září 2023 Nabídka spolupráce Detektory plynů pro průmysl a domácnosti V našem výrobním programu máme širokou skupinu detekčních systémů vlastní konstrukce pro různé plyny. Detektory jsou vyráběny pro různá prostředí. Mají schválení pro aplikace v prostorách s nebezpečím výbuchu na povrchu a také v dolech. Pro aplikace detektorů v různých průmyslových prostředích máme vytvořené aplikační řešení k instalacím ve venkovní výbušné atmosféře, ve venkovních silech s výbušnou atmosférou, v zásobnících tuhých paliv, v prašném prostředí uvnitř budov, laboratořích, výrobních prostorách apod. Výstupem s detektoru je akustická signalizace a dva reléové výstupy. Detektor signalizuje dvě po sobě jdoucí dolní meze výbušnosti plynů. Při vhodném zapojení, například relé první meze zavře servoventil plynového přívodu, sepne odvětrávací ventilátor apod. a relé druhé meze odpojí objekt od elektrické energie a přes EZS indikuje nebezpečnou přítomnost výbušného plynu. Detektor může instalovat elektrikář podle instrukcí v návodu. Detektor podle typu verze je napájen 230 V AC, 24 V AC, 24 V DC nebo 12 V AC/DC. Další ze sortimentu detekce plynů tvoří kompletní systémy řady SC. V této skupině jsou k dispozici detektory: • SC-CH4 pro spalitelné plyny s katalytickým senzorem pro měření dolních mezí výbušnosti, • SC-TOX pro toxické plyny s elektrochemickým senzorem nebo teplotním senzorem, senzorem vlhkosti anebo diferenčního tlaku, • SC-IR pro plyny například CO2, CH4 apod. s infračerveným (NDIR) senzorem s lepší selektivitou měřeného plynu. K detektorům jsou vytvořeny vyhodnocovací ústředny s komunikací pro vyhodnocování stavu ovzduší. V sestavách je: • Systém DPS pro aplikace v dole, • Systém SC-CONMAX pro aplikace na povrchu. Oba dva systémy se liší svou výbavou a modifikací. Pro aplikace v provozech mimo důlní prostředí je doporučován systém SC-CONMAX pro svou snadnou obsluhu a ekonomickou nenáročnost, která je vyžadována u důlních aplikací. Systémy vyrábíme, dodáváme a instalujeme více než 15 let. Za tuto dobu jsme pro Vyhodnocovací jednotka SC-CONMAX pro detektory plynů

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=