ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY září 2023 | 155 Testujeme funkčnost a podrobujeme je závěrečné vizuální kontrole. Díky tomu naši zákazníci obdrží vždy prvotřídní konektory. Před výrobou i během ní také stoprocentně dbáme na kvalitu. Začíná to vstupní kontrolou zboží, pro kterou jsme definovali řadu zkušebních charakteristik, a končí závěrečnou výrobní kontrolou předtím, než výrobky opustí naše prostory. To vše nám i našim zákazníkům dává jistotu, že konektory Murrelektronik fungují - na 100 %! Jen testovaný hrdina může být hrdinou konektivity. Pro Murrelektronik jsou konektory skutečnými hrdiny konektivity! Murrelektronik CZ, spol. s r.o. Průmyslová 762, 333 01 Stod Tel.: +420 377 597 961 E-mail: info@murrelektronik.cz www.murrelektronik.cz Vyhodnocení rizik a možného nebezpečí provozovaných elektrických instalací a zařízení Dříve používané rozdělování prostorů z hlediska rizika úrazu elektrickým proudem na prostory normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné není v současné době vyhovující. Z tohoto důvodu bylo od tohoto způsobu rozdělování prostorů upuštěno. Stanovení a vyhodnocení vnějších vlivů, které ovlivňují provoz elektrického zařízení, je základním předpokladem pro správné stanovení rizik a požadavků z těchto rizik vycházejících na ochranná opatření, kterými bude dosažena bezpečnost elektrického zařízení při normálním provozu a používání. Bližší podrobnosti o způsobu stanovení vnějších vlivů naleznete v normě viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Při stanovování vnějších vlivů je nutné určit dominantní vnější vlivy a dále ověřit, zda souběhem různých vnějších vlivů v jednom prostoru nedochází k takové kumulaci vnějších vlivů, která by neúměrně zvyšovala riziko úrazu elektrickým proudem. Dominantní vnější vliv je takový vliv, který je v daném prostoru převládající nebo má pro daný prostor určující ráz. Zvláštní postavení mezi vnějšími vlivy mají vlivy skupiny B, označované kódem BA. Tyto vnější vlivy určují, jaké osoby a s jakou elektrotechnickou kvalifikaci se budou v určeném prostoru nejčastěji pohybovat (resp. budou hlavními uživateli tohoto prostoru). Tyto vnější vlivy jsou zobrazeny v níže uvedené tabulce. Osoby označené kódem BA2 (děti) jsou sice zpravidla nepoučenými osobami a obvykle jsou zahrnuty v kódu BA1, ale zvláštní kód jim byl přidělen pro stanovení míry rizika v prostorech pro ně určených, ve kterých je jejich velká koncentrace, např. školky, mateřské školy, domovy mládeže apod. Osoby označené kódem BA3 (invalidé) jsou sice zpravidla nepoučenými osobami a obvykle jsou zahrnuty v kódu BA1, ale zvláštní kód jim byl přidělen z důvodu možného snížení jejich mentálních a tělesných schopností. Zvláštní kód jim byl přidělen pro stanovení míry rizika v prostorech pro ně určených, jako jsou domovy důchodců, byty pro osoby se zdravotním postižením apod. Podrobnější požadavky na tyto prostory mohou být uvedeny v samostatných normách, např. ČSN 33 2130 ed. 3. Pro některé často se vyskytující prostory se specifickými vnějšími vlivy, jsou požadavky na elektroinstalaci stanoveny v části 7 souboru norem ČSN 33 2000. B Schopnosti osob Využití BA1 nepoučené osoby (laici) BA2 děti BA3 invalidé (resp. osoby se zdravotním postižením) BA4 osoby poučené BA5 osoby znalé

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=