ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 16 | září 2023 Spouštění trojfázových asynchronních motorů Asynchronní motory jsou jedním z nejdůležitějších a nejčastěji používaných typů elektrických motorů. Nicméně, při spouštění může být těmto motorům přisouzeno vysoký záběrný proud, který může mít potenciálně negativní dopady na distribuční síť a další spotřebitele. Velikost záběrného proudu je přibližně 4-7násobek jmenovitého proudu u motorů s kotvou nakrátko a 3 - 5násobek u strojů s kotvou kroužkovou (vinutou), V tomto článku se zaměříme na způsoby, jakými lze omezit záběrný proud a zajistit tak bezproblémový provoz motoru při zachování dostatečného záběrného momentu. Přímé připojení asynchronního motoru na síť Přímé připojení je nejjednodušší a provozně nejspolehlivější způsob spouštění. Provádí se všude tam, kde je dostatečně dimenzovaná síť. V distribučních sítích nn lze takto spouštět motory přibližně do velikosti 3 kW. Spouštění při sníženém napětí Záběrný proud můžeme omezit s přihlédnutím k dostatečnému hnacímu momentu snížením napájecího napětí. V praxi, kde není možnost regulovat zdroj, vřazujeme do přívodů odpory nebo tlumivky, takže napětí na motoru při spouštění je nižší než jmenovité. Spouštění asynchronních motorů přepínáním hvězda - trojúhelník Jedním ze způsobů omezení záběrných proudů při spouštění asynchronních motorů s kotvou nakrátko středních výkonů je přepínání vinutí z hvězdy (pro rozběh) do trojúhelníku (pro běh). Podmínkou je, aby statorové vinutí mělo vyvedeny všechny začátky a konce jednotlivých fází a aby jmenovité napětí motoru při spojení do trojúhelníku odpovídalo napětí sítě (sdružené hodnotě). Při spouštění do hvězdy poklesne síťový proud na 1/3 hodnoty, kterou by měl při spouštění do trojúhelníku. Ve stejném poměru se změní i záběrné momenty. Spouštění způsobem hvězda-trojúhelník se nejčastěji realizuje pomocí stykačů. Přepínač statorového vinutí musí být při spouštění v poloze, kde jsou konce vinutí zapojeny do uzlu (vinutí do hvězdy). Potom se připojí síť a jakmile se motor rozeběhne, přepínač statorového vinutí se přepne do polohy, kde je vinutí zapojeno do trojúhelníku). Spouštění asynchronních motorů s kotvou vinutou (kroužkovou) U těchto motorů omezujeme záběrný proud vřazením odporníku (spouštěče) do rotorového obvodu. V tomto případě je trojfázové rotorové vinutí vyvedeno na kroužky a přes kartáče spojeno se spouštěcím odporem. Po připojení sítě odpor postupně zmenšujeme při současném sledování statorového proudu a po rozběhu dáme páku odklápěče do polohy běhu motoru, čímž na kroužcích spojíme vinutí rotoru nakrátko a kartáče odklopíme.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=