ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROMOBILITA září 2023 | 163 datele veřejná správa, obce a příspěvkové organizace jimi zřizované. NOARK Electric Europe s.r.o. Sezemická 2757/2, 193 00 Praha Tel.: +420 226 203 120 E-mail: europe@noark-electric.com www.noark-electric.cz cím kabelem s koncovkou typu T2 (verze T2C 16A a T2C 32A), tak se zástrčkou T2 na přední straně (verze T2S 16A a T2S 32A) u které není kabel součástí balení,“ uvádí Michal Růžička, produktový manažer společnosti NOARK Electric, která se specializuje na elektroinstalační komponenty po celém světě.„Volitelnou součástí je modul dynamického vyvážení zátěže (DLB), který zamezuje překročení maximálního povoleného proudu hlavního jističe při současném provozu nabíjecí stanice pro elektromobily s dalšími spotřebiči v budově.“ Nastavení nabíjecího proudu v pěti různých úrovních volí uživatelé manuálně pomocí tlačítka nebo je přiřazeno automaticky v případě použití DLB modulu. Maximální nabíjecí výkon může dosáhnout 11 kW u 16A variant nabíječek a až 22,1 kW v případě 32A verzí. Dotační program NZÚ podporuje ekomobilitu Nový dotační program Nová Zelená Úsporám bude odstartován v září 2023 a v rámci podpory ekomobility mohou zájemci získat dotaci 15 000 Kč v případě instalace nabíječky v rodinném domě, 25 000 Kč na jeden nabíjecí bod v bytových domech (SVJ a Bytová družstva) a maximálně 35 000 Kč na nabíjecí bod v bytových domech pro žaOchrana před zbytkovými napětími u strojního zařízení Živé části strojního zařízení, které mají po odpojení elektrického napájení zbytkové napětí větší než 60 V, musí být vybity na hodnotu 60 V nebo nižší během 5 s za předpokladu, že tato rychlost vybíjení nenarušuje správnou funkci zařízení. Tento požadavek se nevztahuje na součástky s akumulovaným nábojem 60 µC nebo menším. Pokud by tato stanovená rychlost vybíjení narušovala správnou funkci zařízení, musí být na dobře viditelném místě na krytu nebo bezprostředně vedle krytu umístěna trvalá výstraha upozorňující na nebezpečí s uvedením doby, která musí uplynout, než může být kryt obsahující živé části otevřen. V případě vidlic nebo podobných zařízení, jejichž vysunutí má za následek obnažení vodičů (například kolíků), nesmí být vybíjecí doba na 60 V delší než 1 s, jinak musí být takové vodiče chráněny stupněm ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB. Pokud nelze dosáhnout ani vybíjecí doby 1 s, ani stupně ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB, musí být použity přídavné spínací přístroje nebo vhodná výstraha, například výstražná značka upozorňující na nebezpečí a určující požadovanou dobu. Pokud je zařízení umístěno v místech přístupných všem osobám, včetně dětí, nejsou výstrahy postačující, a proto se vyžaduje minimální stupeň ochrany před dotykem živých částí odpovídající IP4X nebo IPXXD.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=