ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 168 | září 2023 káblov, ale podstatne aj skracujú čas pri výrobe šablón otvorov. Hneď siahli po overenom a profesionálnom riešení Návštevy domácich aj zahraničných veľtrhov a desiatky hodín strávených na internete štúdiom dostupných riešení – takto vyzerala príprava R. Ulehlu pred rozhodnutím investovať do zakúpenia licencie softvérových nástrojov EPLAN. Po skúsenostiach z časti drevovýroby, kde sa od pôvodne zakúpeného riešenia strednej kategórie z hľadiska výkonu, funkcionality a ceny rozhodli prejsť na top riešenie v danej oblasti, sa tejto chyby v časti prípravy a výroby rozvádzačov snažili vyhnúť a hneď od začiatku staviť na overené a profesionálne riešenia spoločnosti EPLAN. V minulosti pritom nemala spoločnosť s nástrojmi EPLAN ani s inými podobnými riešeniami žiadne skúsenosti. Už od začiatku sa však prejavila vysoká miera spolupráce nástrojov EPLAN so zariadením na výrobu káblov. Aktuálne sa toto spojenie javí ako nenahraditeľné. Súčasťou dodávky stroja KOMAX Zeta bol síce aj softvérový nástroj DLW (Digital Lean Wiring), avšak pracovné prostredie a funkcionalita softvéru EPLAN Pro Panel je priamou a najjednoduchšou cestou prepojenia s týmto strojom. Vďaka možnosti realizovať celý rozvádzač v 3D modeli možno ešte pred samotnou výrobou odhaliť možné kolízie či už z hľadiska rozmiestnenia jednotlivých komponentov, alebo vyhodnotenia správnej dĺžky a vyhotovenia káblov. V súčasnosti už z UEZ, s. r. o., nevyjde ani jeden rozvádzač, ktorý by nebol pripravený v EPLAN Pro Panel. Ak sa stane, že zákazník nedodá so svojím návrhom aj dokumentáciu, alebo ju má v nejakej papierovej alebo PDF forme, tak si ju projektanti v UEZ, s. r. o., sami pripravia. Dôvod je jednoznačný – táto dodatočná námaha sa im vráti v následných fázach prípravy a výroby rozvádzača. „Prínosom takéhoto postupu sú aj ušetrené prostriedky na strane zákazníka, keď sa ešte pred výrobou odhalí nerealizovateľnosť projektu napr. pre už spomínané kolízie,“ konštatuje Matúš Fedorko zo spoločnosti EPLAN. Rôzni zákazníci, rôzne podklady, ale stále rovnaký výsledok – špičkový rozvádzač V doterajšej praxi spoločnosti UEZ, s. r. o., prevažujú zákazníci, ktorí dodajú projektovú dokumentáciu v EPLAN-e, čo je samozrejme veľkou výhodou, alebo v inom programe, keď ju treba preklopiť do prostredia EPLAN. Spoločnosť využíva pri príprave dokumentácie nástroj EPLAN Data Portal, ktorý obsahuje aktuálne údaje niekoľko tisíc elektrických komponentov od desiatok najvýznamnejších výrobcov. „Zatiaľ sme tu vždy našli minimálne 95 % komponentov, ktoré pri návrhu rozvádzača pre svojich zákazníkov potrebujeme,“ konštatuje R. Ulehla. Zvyšných 5 % možno doplniť svojpomocne alebo ich na požiadanie z dodanej dokumentácie od výrobcu daného komponentu doplní priamo spoloč-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=