ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 170 | září 2023 Školenia ako základ efektívneho využitia softvérových nástrojov Podľa R. Ulehlu by nasadenie a hlavne produktívne využívanie nástrojov EPLAN bez predchádzajúcich školení nebolo možné. Postupom času sa pridali aj špecializované školenia zamerané na prepojenie technologických výrobných zariadení so softvérom EPLAN. Projektanti či operátori výroby si v UEZ, s. r. o., časom našli efektívny spôsob používania týchto nástrojov a v súčasnosti už naplno využívajú ich výhody. „Na základe našich skúseností môžem vrelo odporučiť všetkým firmám, ktoré rozmýšľajú nad tým, ako zlepšiť proces projektovania, prípravy aj výroby rozvádzačov, aby vyskúšali nástroje spoločnosti EPLAN. Táto investícia prinesie nielen zvýšenie efektivity, kvality a rýchlosti do mnohých procesov firmy, ale umožní využiť aj pracovnú silu s nižšou kvalifikáciou na realizáciu činností, ktoré boli donedávna doménou odborníkov,“ konštatuje R. Ulehla. Aj vďaka nástrojom EPLAN sa produkcia v spoločnosti UEZ, s. r. o., zvýšila niekoľkonásobne, pričom nie je žiadnou výnimkou, ak sa v súčasnosti mesačne vyrobia aj desiatky rozvádzačov, čo v začiatkoch podnikania predstavovalo produkciu za oveľa dlhšie obdobie. Aj podľa M. Fedorka sa v UEZ, s. r. o., podpísali pod aktuálne úspešné napredovanie firmy tri skutočnosti. „Prvou bola cieľavedomosť zo strany vedenia, ktoré od začiatku podnikania presne vedelo, kam sa chce dostať. Druhou bolo systematické zmýšľanie, keď spoločnosť vedela definovať, kde jej nové technológie môžu pomôcť zlepšiť efektivitu procesov, a treťou bol správny odhad stavu na trhu s pracovnou silou a nedostatkom odborníkov.“ S investíciami budú pokračovať aj naďalej Z významnejších investícií by v rozpätí približne dvoch rokov malo do portfólia technologického vybavenia spoločnosti UEZ, s. r. o., pribudnúť strojné zariadenie na vŕtanie a úpravu otvorov do montážnych dosiek, bočníc či predných dverí rozvádzačov, ktoré by opäť zvýšilo úroveň automatizácie a efektivity vykonávaných procesov. Z hľadiska softvérového vybavenia by R. Ulehla očakával doplnenie možnosti triedenia a označovania vodičov, ktoré by bolo možné nastaviť v nástrojoch EPLAN a následne realizovať na stroji KOMAX Zeta. To by pre spoločnosť mohlo otvoriť aj nové obchodné príležitosti z hľadiska prípravy káblových zväzkov aj pre externých odberateľov. A po skúšobnom období by portfólio softvérových aplikácií mal v dohľadnom čase doplniť už spomínaný EPLAN Smart Mounting vo forme zakúpenej licencie. Více informací naleznete na www.eplan.cz Základový zemnič Zemnič tvořící uzavřený okruh uložený v betonu podél vnějších hran budovy. Je elektricky spojen s armováním základů / základové desky přinejmenším každé dva metry, a to prostřednictvím šroubů, svorek nebo svárů. U větších budov je třeba položit i další příčné spoje, je třeba dodržet velikost ok mříže maximálně 20 m x 20 m. Těmito propojeními je dosaženo toho, že všechny armovací rohože a pruty působí jako plošný zemnič, a tím je dosaženo nejlepšího možného zemního odporu. K tomu ještě těmito spoji splníme i požadavky na nízkoimpedanční ochranné a funkční ekvipotenciální pospojení. Jestliže je třeba očekávat zvýšený zemní odpor základového zemniče, např. při použití hydroizolačníhobetonu pro vytvoření „bílé vany“, při instalaci houževnatých plastových pásů (nopové fólie) nebo pěnosklové drti jako separační vrstvy, pak je instalován obvodový zemnič vně základů. Ten pak přebírá funkci základového zemniče.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=