ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM září 2023 | 183 zapojení přístrojů, která tlačítka total stop a central stop ovládají. Použití tlačítka total stop a central stop předepisuje ČSN 73 0848:2009 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody, ale tato norma také neřeší způsob zapojení přístrojů, která tlačítka total stop a central stop ovládají. Způsob zapojení přístrojů je tedy plně ponechán v kompetenci projektanta, který rozhodne, zda přístroje tlačítek budou zapojeny jako NC nebo NO. Z mého osobního pohledu je způsob zapojení NO výhodnější. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík HLINÍKOVÉ PROFILOVÉ SYSTÉMY Stahujte na www.maytec.cz SW zdarma pro snadnou tvorbu návrhů z profilů MayTec. ï Generátor seznamu dílů. ï Průběžný výpočet. ï Generování 2D a 3D výkresů. ï Export a přenos do vlastního SW. ï Přímá výměna výkresů, seznamů dílů a výpočtů se společností AMTEK, spol. s r.o. ï Není nutná žádná licence. UŽ JSTE VYZKOUŠELI? Zastavte se za námi na MSV. Najdete nás na stánku firmy TVARtech v hale B, stánek 20B. Distributorem značky MayTec pro ČR a SK je společnost AMTEK, spol. s r.o. automatizační prvky elektronické součástky profilové systémy a konstrukce www.amtek.cz Zásuvkové obvody pro pevně připojené spotřebiče Pro pevně připojené jednofázové spotřebiče o příkonu 2000 VA a více se zřizují samostatně jištěné obvody. Pouze spotřebiče do celkového příkonu 2000 VA, nevyžadující jištění (např. ventilátory, elektrický pohon žaluzií), lze připojit na společný obvod s jiným zařízením. Trojfázové spotřebiče mohou být připojeny na jeden obvod, pokud jejich celkový výkon nepřesáhne 15 kVA. Při dimenzování přívodů k motorům se vychází ze jmenovitých proudů požadovaných jisticích přístrojů motorů (jističů, pojistek apod.), a vedení se volí tak, aby předřazený jisticí přístroj jistil přívod. Přitom nutno dbát podmínek určujících průřezy vedení – viz norma ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení. Motory vestavěné do spotřebičů se jistí podle údajů výrobce. Spotřebiče sloužící jako hlavní zdroj tepla nebo ohřevu TUV se připojují z odbočných rozvodek poddajným přívodem.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=