ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 22 | září 2023 Metody ochrany elektromotorů proti nadměrnému oteplení Ochrana motoru proti nadměrnému zahřívání je zásadní pro zajištění dlouhé životnosti a spolehlivosti motoru. Jedním ze způsobů, jak chránit motory před přehřátím, je použití zařízení, která poskytují tepelnou ochranu proti přetížení. Tato zařízení fungují tak, že detekují zvýšení provozního proudu motoru, což může vést k nadměrnému zahřívání a poškození motoru, pokud není kontrolováno. Ochrana proti přetížení je nezbytná pro zabránění přehřátí a snížení rizika selhání motoru v důsledku poškození izolace vinutí. Ochrana motorů před nadměrným oteplením musí být zajištěna pro každý motor o jmenovitém výkonu vyšším než 0,5 kW. Výjimku tvoří aplikace, kde je automatické přerušení činnosti motoru nepřijatelné (například protipožární čerpadla), musí čidla vyslat výstražný signál, aby na něj mohla obsluha reagovat. Ochrany motorů před nadměrným oteplením může být dosaženo: • ochranou před přetížením, • ochranou před nadměrnou teplotou, • ochranou omezující proud. Automatickému opětnému spuštění jakéhokoliv motoru po zapůsobení ochrany před nadměrným oteplením musí být zabráněno v případech, kdy to může způsobit nebezpečný stav, nebo poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku. Ochrana před přetížením Pokud je u elektromotoru použita ochrana před přetížením, musí být zajištěna detekce přetížení v každém živém vodiči s výjimkou nulového vodiče. Kde však detekce přetížení motoru není použita pro ochranu kabelu před přetížením, může být detekce přetížení vypuštěna v jednom z živých vodičů. U motorů s jedno- fázovým nebo stejnosměrným napájením je přípustná detekce pouze v jednom neuzemněném živém vodiči. Tam, kde se ochrany před přetížením dosahuje vypínáním, musí spínací přístroj vypnout všechny živé vodiče. Spínání nulového vodiče není pro ochranu před přetížením nezbytné. V případech, kdy je u motorů se speciálními druhy zatížení požadováno časté spouštění nebo brzdění, může být obtížné

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=