ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE září 2023 | 23 zajistit ochranu před přetížením s časovou konstantou srovnatelnou s časovou konstantou vinutí, které má být chráněno. Může být nutné zvolit jisticí přístroje navržené pro motory se speciálním druhem zatížení nebo ochranu před nadměrnou teplotou. U motorů, které nemohou být přetíženy (například momentové motory nebo pohony, které jsou dostatečně dimenzovány), se ochrana před přetížením nevyžaduje. Ochrana před nadměrnou teplotou Použití motorů s ochranou před nadměrnou teplotou podle ČSN EN 60034-11 se doporučuje v situacích, kdy může být chlazení zhoršeno (například prašná prostředí). V závislosti na druhu motoru není ochrana v podmínkách zabrzděného rotoru nebo výpadku fáze vždy zajištěna ochranou před nadměrnou teplotou a potom má být použita přídavná ochrana. Použití ochrany před nadměrnou teplotou se rovněž doporučuje u motorů, které nemohou být přetíženy (například momentové motory, pohony, které jsou buď chráněny mechanickými ochranami před přetížením nebo jsou dostatečně dimenzovány), pokud existuje možnost nadměrné teploty (například v důsledku sníženého chlazení). Ochrana před mimořádně vysokou teplotou Zařízení musí být chráněno před mimořádně vysokými teplotami, které mohou mít za následek nebezpečný stav. Ventilační a chladicí systémy Správné ventilační a chladicí systémy mohou být také nezbytné pro ochranu motorů před nadměrným zahříváním. Dobré ventilační a chladicí systémy pomáhají odvádět teplo generované motorem během provozu, zabraňují jeho hromadění a poškození motoru. K zajištění chodu motoru při bezpečné teplotě lze použít i další chladicí zařízení, jako je externí ventilace nebo vodní chladiče. Pravidelná údržba a kontrola Pravidelná údržba a kontrola motorů je dalším důležitým způsobem, jak je chránit před nadměrným zahříváním. Pravidelná kontrola a údržba motorů může pomoci identifikovat a řešit potenciální problémy dříve, než způsobí poškození motoru. Proto je důležité dodržovat doporučení výrobce pro údržbu a kontrolu motoru, aby bylo zajištěno, že je motor chráněn proti nadměrnému zahřívání a funguje bezpečně a spolehlivě. Závěr Závěrem lze říci, že ochrana motorů před nadměrným zahříváním je zásadní pro zajištění jejich dlouhé životnosti a předcházení potenciálním nebezpečím. Existují různé způsoby, jak toho dosáhnout, včetně použití zařízení na ochranu proti tepelnému přetížení, správné ventilace a chladicích systémů a pravidelné údržby a kontroly motorů. Zavedením těchto opatření mohou provozovatelé motorů chránit svá zařízení a udržovat efektivní provoz. Prvky pro průmyslovou automatizaci Optimalizovaná mechanická konstrukce, hybridní kabeláž. www.amtek.cz Nová generace decentrálních servopohonů pro stroje bez motorových rozvaděčů!

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=