ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 24 | září 2023 Zjištění sledu fází a směru otáčení pohonů Elektrické motory jsou dnes nedílnou součástí mnoha strojů a zařízení, které využíváme v průmyslu i v běžném životě. Správné určení směru otáčení a sledu fází je nezbytné pro optimální výkon a životnost těchto motorů, stejně jako pro bezpečnost osob provádějících montáž a údržbu. Pohony jsou v dnešní době přítomné v různých zařízeních a spotřebičích, někdy i tam, kde byste je asi nečekali. Asynchronní třífázové motory značných velikostí a výkonů převládají především v průmyslovém prostředí. Tyto motory se mohou pochlubit jednoduchou a robustní konstrukcí, která umožňuje spolehlivý a bezúdržbový provoz. Pro jejich správnou funkci je však rozhodující znát směr otáčení. Jedním ze způsobů stanovení sledu fází a směru otáčení pohonů je použití indikátoru sledu fází. Toto zařízení je určeno pro detekci a indikaci směru otáčení třífázového motoru a také pro testování správného připojení třífázového napájení k motoru. K dispozici jsou různé typy indikátorů sledu fází, včetně bezkontaktních indikátorů a zkoušeček, které vyžadují fyzický kontakt s motorem. Tato zařízení poskytují rychlý a snadný způsob, jak určit sled fází a směr otáčení synchronních i asynchronních motorů. Další metodou pro určení sledu fází a směru otáčení je použití digitálního multimetru. Změřením napětí na každé fázi může technik určit správnou sekvenci fází a směr otáčení. Třetí metodou pro určení sledu fází a směru otáčení je vizuální kontrola. Tato metoda zahrnuje pozorování otáčení hřídele motoru a určení směru otáčení na základě orientace hřídele. I když je tato metoda jednoduchá, nemusí být tak přesná jako použití indikátoru sledu fází nebo digitálního multimetru. Nakonec bude zvolená metoda záviset na úrovni odborných znalostí technika a dostupném vybavení. Závěrem lze říci, že určení sledu fází a směru otáčení pohonů je zásadním aspektem pro správné připojení pohonů a bezpečnost. Při nesprávném směru otáčení může dojít ke značným hmotným škodám, k ohrožení zdraví a ke vzniku následných nákladů za prostoje a opravy.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=