ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 30 | září 2023 Konstrukce asynchronních motorů Asynchronní motor je tvořen statorem, tvořeným listěným statorovým paketem, v jehož drážkách je umístěno statorové vinutí, které je vloženo do kostry statoru. Na kostře je obvykle umístěna svorkovnice, na jejíž svorky jsou vyvedeny konce statorových vinutí. Rotor je buď klecový, tj. s vinutím, tvořeným hliníkový mi nebo měděnými tyčemi, spojenými na obou koncích kruhovými čely nakrátko, nebo kroužkový, s vinutím izolovanými vodiči uloženými v rotorových drážkách, jehož konce jsou vyvedeny na rotorové sběrací kroužky. Ke konstrukčním dílům asynchronního motoru dále patří hřídel rotoru, uložená v ložiscích v předním a zadním štítu stroje. Na hřídeli je zpravidla ještě připevněn ventilátor pro chlazení motoru. Asynchronní motory pro servopohony mívají ještě namontovány snímače otáček, případně polohy. Asynchronní motor s vinutým rotorem, tj. kroužkový, umožňuje měnit vlastní charakteristiky motoru připojováním vnějších odporů, což je výhodné např. při rozběhu, příp. i při skluzové regulaci rychlosti. Statorové vinutí lze zapojit buď do hvězdy, nebo do trojúhelníku. Při zapojení do trojúhelníku musí být fázové vinutí statoru dimenzováno na sdružené napětí 400 V. Schéma zapojení statorového vinutí a jeho realizace propojením na svorkovnici motoru je na obr. 1. Na obr. 2 je naznačen princip kroužkového asynchronního motoru, tj. s vinutým rotorem. Rotorové vinutí je uloženo v drážkách rotorových plechů, vytvářejících magnetický obvod rotoru. Konce vinutí jsou zpravidla na jednom konci spojeny do uzlu (do hvězdy, uzel nebývá přístupný), druhé konce jsou vyvedeny na kroužky. Kroužky spolu s kartáči, uchycenými v držácích na statoru, tvoří kluzné sběrací ústrojí. Pro zvýšení záběrného momentu a snížení záběrného proudu se při rozběhu připojuje k rotorovému vinutí vnější přídavný odpor. U klecových motorů, u nichž nelze připojovat vnější odpor k rotorovému vinutí, a přitom se vyžaduje vyšší záběrový moment se používá motorů s tzv. vírovou kotvou, využívající zvýšení odporu snížením efektivního průřezu vodiče vlivem skinefektu při vyšších frekvencích, které jsou v rotoru při nulových a nízkých otáčkách, nebo tzv. dvouklecové vinutí s vnější klecí odporovou, kterou teče proud při rozběhu motoru. Obr. 1 Spojení statorového vinutívinutí Y/D Obr. 2 Princip asynchronního motoru s vinutým rotorem 400 V 400 V U V W U V W Stator Rotor

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=