ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 36 | září 2023 MOTUS C14 mění hru motorových spouštěčů Optimální řešení řízení induktivních zátěží je otázkou téměř v každé instalaci, snad mimo ty bytové. Mohou to být různé aplikace – pohony pásových linek, ventilátory a ventilační systémy, kompresory ale i například čerpadla pro pohony bazénů, studen, a dokonce i pásové pily. V závislosti na povaze zařízení jsou různé způsoby, jak se s takovým řízením vypořádat, zda konvenčním způsobem pomocí stykačů, nebo pomocí elektronicky řízených spouštěčů. Jednomu z nich, systému MOTUS C14, se budeme věnovat v tomto článku, kde si i projdeme výhody a nevýhody použití takového systému. Jakub Gala, GHV Trading spol. s r.o. Představte si modelovou situaci, ve které máte tři 1-fázové motory, například v rámci pásového dopravníku, které potřebujete odděleně napájet s možností reverzace chodu motorů. Řešením může být v elektrickém rozváděči přidat 6 stykačů - 3 pro běžné napájení a 3 pro reverzaci chodu všech motorů nezávisle na sobě. K tomu samozřejmě nesmíme zapomínat na jištění proti zkratu a proti přetížení. Najednou se nám místo v rozváděči poměrně vyplní, k tomu je potřeba započítat celkovou cenu materiálu, cenu za práci a za čas člověka, který systém kompletuje a získáte tak "hloupý" systém, který v této sestavě neobsahuje prvky pro měření a analýzu sítě a parametrů zátěže. Existuje alternativa a jednodušší řešení? Ano, právě s názvem MOTUS C14. Německý výrobce Wöhner si skutečně dal záležet na kvalitě zpracování a vybavení MOTUSu a skutečně při celkově konstrukční šířce 22,5 mm jste všechny tyto požadavky schopni nahradit pouze 1 přístrojem. MOTUS C14 totiž umožňuje napájet a řídit jak aplikace například s jedním 3-fázovým motorem bez použití N vodiče, tak i použití dvou 1-fázových motorů bez N vodiče a nebo tří 1-fázových motorů za použití N vodiče. Zároveň v rámci MOTUS C14 máte tedy možnost napájení chodu motoru, jeho reverzaci, monitoring aktuálního stavu, integrovanou tepelnou ochranu, ochrana proti zkratu a zároveň i základní analýzu napětí, proudu, frekvence, povahu výkonu a další. To je jen jeden příklad z mnoha, při kterých použití systému MOTUS C14 ušetří jak Obr. 1 MOTUS C14 na základním systému CrossBoard

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=