ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE září 2023 | 45 Další nezanedbatelné úspory generuje absence olejového hospodářství a výměn hydraulického oleje, bez nutnosti provozování a servisování tlakového zařízení. Odpadá také potřeba větrání či chlazení velkého zbytkového tepla, které neefektivně vytváří hydraulika. Elektro revize EPO Aktuátoru jsou prováděny společně s celým strojem a z pohledu údržby je pouze v pravidelných intervalech doplňováno mazivo pístnice. Ve většině aplikací je EPO Aktuátor také rychlejší – má kratší cyklové časy. To se projeví jak ve vyšší produktivitě vlastního stroje, tak i v efektivnějším využití zaměstnanců. Příklad: Úspora cca 80% při nahrazení hydrauliky dvěma EPO Aktuátory V rámci jednoho z mnoha projektů, realizovaných společností ELEKTROPOHONY spol. s r.o., byl nahrazen problematický a provozně náročný hydraulický mechanizmus sbíjecího automatu dvěma EPO Aktuátory. Zákazník požadoval stejnou rychlost výroby (takt), jako u původního stroje. Cílem bylo snížit spotřebu, zvýšit spolehlivost a komfort obsluhy. Obr. 1 zobrazuje průběh a hodnoty spotřeby pro tři pracovní cykly původního hydraulického pohonu. Spotřeba stroje s hydraulikou je při těchto třech cyklech 221,68 Wh. Obr. 2 zobrazuje průběh a hodnoty spotřeby pro stejné tři pracovní cykly pohonu EPO Aktuátorem. Spotřeba stroje s EPO Aktuátorem je při těchto třech cyklech 46,46 Wh. Za jednu pracovní směnu je pak spotřeba stroje s EPO Aktuátorem 8,52 kWh, oproti spotřebě 40,64 kWh stroje s hydraulickým pohonem. Za jednu směnu tedy stroj s EPO Aktuátorem ušetří 32,12 kWh (79,04%). To při dnešních cenách elektrické energie a dvousměnném provozu činí 121.000 Kč/rok. Další úsporu generuje zrušení ventilátoru chladiče oleje hydrauliky (78W), který nebyl zahrnut do měření a vůbec celá absence olejového hospodářství a tlakového zařízení. Další výhody, aneb proč vybrat právě EPO Aktuátor Za 15 let výroby EPO Aktuátorů dodala společnost ELEKTROPOHONY více než 600 EPO Aktuátorů do více než 50 různých typů provozů. Návrh, výroba, oživení a nasazení EPO Aktuátorů je realizováno zkušeným týmem kmenových zaměstnanců. Vedle tohoto profesionálního zázemí, výrazných úspor provozních nákladů a vyšší rychlosti (vše popsáno výše) lze zmínit i další Obr. 1 Průběh a hodnoty spotřeby pro tři pracovní cykly původního hydraulického pohonu. (neobsahuje spotřebu 78W ventilátoru chladiče oleje) Obr. 2 Průběh a hodnoty spotřeby pro stejné tři pracovní cykly pohonu EPO Aktuátorem

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=