ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE září 2023 | 71 mezi PLC a polovodičovými bezpečnostními relé. Konfigurovatelné bezpečnostní systémy lze dnes použít k realizaci mnoha standardních bezpečnostních funkcí pro pohony podle normy ČSN EN 61800-5-2 ed. 2. Mezi typické funkce patří různé funkce bezpečného zastavení (kategorie zastavení 0, 1, 2 podle normy ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky), bezpečně omezená rychlost (SLS), bezpečný směr (SDI), bezpečné provozní zastavení (SOS), bezpečná regulace brzd (SBC) a tak dále. Takové konfigurovatelné systémy se stávají proveditelnými alternativami, pokud je v jednom systému implementováno několik bezpečnostních funkcí. Pro jednotlivé bezpečnostní funkce zůstávají schůdnějším přístupem specializované jednoúčelové komponenty, jako jsou relé s časovým zpožděním nebo dvouruční ovládací relé. Externí bezpečnostní komponenty jsou obvykle zapojeny a konfigurovány tak, aby fungovaly společně s pohonem. Vývoj aplikace obvykle vyžaduje zapojení a konfiguraci obou zařízení jednotlivě tak, aby mohla pracovat společně. To může potenciálně znamenat značné úsilí při návrhu, instalaci a uvedení systému do provozu. Proto je třeba, aby dodavatel pohonu poskytl jasné pokyny, které tuto konfiguraci podpoří. Pokud se používá bezpečná komunikace, má systém často dvě samostatné sběrnice, jednu pro bezpečnostní komunikaci s bezpečnostním zařízením a běžnou sběrnici s pohonem pro účely řízení. Na druhou stranu konfigurovatelné bezpečnostní systémy, často s množstvím dalších vstupů a výstupů, mohou poskytovat další řídicí funkce pro jiné obecné systémy stroje mimo vlastní bezpečnostní oblast. Překročíme-li použití externích komponent, dalším logickým krokem v oblasti bezpečnosti založené na pohonech je integrace bezpečnostních funkcí do pohonu. To přináší řadu výhod: snižuje se počet kabelů, uvolňují se vstupy a výstupy pohonu, šetří se místo a konfiguraci lze provádět prostřednictvím jediného připojení s jednou sadou nástrojů. Protože integrované bezpečnostní funkce jsou specifické pro pohon, proces uvedení do provozu se v podstatě týká nastavení hodnot parametrů a možností chování. Vlastní programování základních funkcí již není nutné, což je zlepšení oproti externím systémům, které vyžadují blokové programování funkční logiky. Kromě toho lze jediné připojení sběrnice použít jak pro běžnou, tak pro bezpečnostní komunikaci. Celkovou bezpečnostní funkčnost lze optimalizovat, když bezpečnostní a řídicí části pohonu sdílejí stavové informace prostřednictvím sběrnicového spojení. A samozřejmě systém vypadá mnohem čistěji bez všech samostatných jednotek a veškeré kabeláže. Stykače pro bezpečné zastavení pohybu motoru v nouzových situacích lze nyní eliminovat díky nové funkci integrované do výkonové části pohonu. Vývoj bezpečnosti integrované do pohonu je pro výrobce pohonů náročný proces. Náklady na instalaci pokročilého integrovaného bezpečnostního systému jsou však obvykle nižší než v případě, že je stejné funkce dosaženo pomocí externích bezpečnostních komponentů, zejména pokud je implementováno několik bezpečnostních funkcí.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=