ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 74 | září 2023 Zkoušky statorových a rotorových vinutí pohonů při opravách Opravy a údržba elektrických točivých strojů souboru norem ČSN EN 60034 jsou nezbytnou součástí zajištění jejich dlouhodobého a efektivního provozu. V následujícím článku se podrobněji zaměříme na specifické požadavky, které musí být splněny při opravách statorových nebo rotorových vinutí elektrických točivých strojů. Statorová a rotorová vinutí jsou klíčovými komponentami elektrických točivých strojů, a jejich správná údržba a opravy jsou zásadní pro udržení optimálního výkonu a životnosti stroje. Zkouška odporu vinutí Zkouška stejnosměrného odporu mezi dvojicemi izolovaných síťových připojení každého vinutí může identifikovat zkraty mezi závity, špatná připojení, nesprávná zapojení nebo přerušené obvody. Odpor rychle klesá se vzrůstající velikostí stroje, což s sebou nese potřebu vhodné přesné měřicí metody s použitím ohmmetru nebo miliohmmetru. Jakákoli odporová nerovnováha má být v rámci stanovených tolerancí. Vinutí mají mít stálou teplotu a naměřené hodnoty mají být na tuto teplotu korigovány. Zkouška symetrie fází Odpory všech fází nebo mezi libovolnými dvojicemi svorek se změří přiložením sníženého napětí o velikosti asi 15 % jmenovitého napětí na rozpojený stator, aby se zajistil přibližně jmenovitý proud motoru. Výsledky se mají porovnat a jakákoli významná nesymetrie se musí prošetřit. Kritéria musí odpovídat specifikacím výrobce. U tvarovaných cívek má být rozdíl odporů dvou vinutí typicky do 1 %, případně do 3 % u vsypávaných cívek. Zkouška izolačního odporu Zkouška izolačního odporu je plně popsána v ČSN EN IEC 60034-27-4 Točivé elektrické stroje - Část 27-4: Měření izolačního odporu a polarizačního indexu izolace vinutí točivých elektrických strojů. Měření izolačního odporu se má provádět megaohmmetrem zaznamenávajícím zkušební hodnoty a normalizovat podle výše uvedené normy. Měření se musí provádět pro celé vinutí: mezi všemi vinutími a zemí, mezi vinutími v případě více vinutí, mezi vinutími a pomocným vybavením, a mezi pomocným vybavením a zemí, a to pomocí stejnosměrného mega- ohmmetru po dobu 1 minuty. Izolační odpor se významně mění s teplotou, vlhkostí a znečištěním. Pro účely vytváření trendu se má izolační odpor normalizovat na referenční teplotu (normálně 40 °C). Minimální přijatelné hodnoty izolačního odporu korigované na 40 °C jsou funkcí jmenovitého napětí, teploty, typu zařízení

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=