ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE září 2023 | 75 Tab. 1 Doporučené minimální hodnoty izolačního odporu při základní teplotě 40 °C s odkazem na ČSN EN IEC 60034-27-4 Vinutí zkoušeného předmětu Minimální izolační odpor Ri1 MΩ Vysokonapěťové izolační systémy založené na šelaku a asfaltu a všechna budicí vinutí jmenovité napětí (kV)+1 Izolační systémy založené na syntetické pryskyřici (tvarovaná vinutí) 100 Nízkonapěťová vsypávaná vinutí, tvarovaná vinutí a vinutí kotvy stejnosměrných strojů 5 Ri1 je doporučená minimální hodnota izolačního odporu celého vinutí stroje v MΩ korigovaná na základní teplotu 40 °C kV je jmenovitá efektivní hodnota sdruženého napětí stroje v kV. a závisí na tom, zda je vinutí po opravě nebo převinutí (částečném nebo kompletním). Dále jsou uvedeny nejnižší hodnoty doporučené pro provedení zkoušky výdržným napětím nebo rázové zkoušky, případně pro chod při zkoušení kompletně impregnovaných vinutí (viz tab. 1). a) 5 MΩ pro nízkonapěťová vsypávaná vinutí, tvarovaná vinutí a vinutí kotvy stejnosměrných strojů. b) 100 MΩ pro vysokonapěťové izolační systémy založené na syntetické pryskyřici (tvarovaná vinutí). c) Jmenovité napětí (kV) + 1 pro vysokonapěťové izolační systémy založené na šelaku a asfaltu a pro všechna budicí vinutí. Minimální izolační odpor jedné fáze trojfázového vinutí, která je zkoušena při uzemněných ostatních dvou fázích, má být minimálně dvojnásobný oproti celému vinutí. Doba uzemnění má být minimálně čtyřnásobkem doby nabíjení. Je-li každá fáze zkoušena samostatně a na dvou netestovaných fázích jsou použity ochranné obvody, minimální odpor má být trojnásobkem hodnoty pro celé vinutí. Při spojení všech fází dohromady s cílem zkoušet celé vinutí proti zemi jsou svodové proudy a proudy polovodivé ochrany na čelech vinutí omezeny, protože ostatními fázovými vinutími budou protékat nižší proudy. Proto lze očekávat, že polarizační index bude vyšší ve srovnání se zkouškami jednotlivých fázových vinutí. To samé platí pro izolační odpor, protože celé vinutí má vyšší odpor ve srovnání s hodnotami získanými součtem ze zkoušek jednotlivých fázových vinutí, kdy se izolační odpor vypočítává z měření jednoho fázového vinutí. Není-li naměřená hodnota přijatelná, pak se další zkoušky, které mohou namáhat vinutí až k poruše, nemají provádět, tj. výdržná zkouška nebo rázové zkoušení. Pro zvýšení hodnoty izolačního odporu na přijatelnou úroveň je třeba provést nápravná opatření, jako například čištění a vysoušení v peci. Je třeba věnovat pozornost tomu, aby bylo zajištěno, že všechny elektrické a elektronické komponenty připojené k vinutí, jako například automatický regulátor napětí na generátorech a přístrojové vybavení, budou odpojeny od vinutí. Zkouška polarizačního indexu Zkouška polarizačního indexu, která je plně popsána v ČSN EN IEC 60034-27-4, se musí provádět megaohmmetrem a stejným napětím, jaké je uvedeno v tab. 2, po dobu 10 minut. Hodnota minimálního polarizačního indexu pro vinutí s třídou izolace 130 (B) nebo vyšší má být 2,0. Je-li naměřená hodnota izolačního odporu vyšší než 5 000 MΩ po jedné minutě, může se výpočet polarizačního indexu stát nespolehlivým a neměl by se brát v úvahu. Určování polarizačního indexu se nesmí používat u strojů se vsypávaným vinutím, u budicích vinutí rotorů generátorů, neizolovaných budicích vinutí a klecových vinutí rotorů a kotev stejnosměrných strojů.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=