ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 76 | září 2023 Zkouška naprázdno Pokud je před generální prohlídkou požadována zkouška naprázdno, je třeba postupovat následovně. Zkouška musí být provedena naprázdno při jmenovitém napětí a kmitočtu. Je třeba zaznamenat otáčky a proud. Pro opravené nebo modernizované stroje platí ustanovení a tolerance uvedené v normě ČSN EN 60034-1 ed. 2 Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti, týkající se jmenovitých hodnot a vlastností. U větších strojů se to má provést na místě instalace nebo na základě dohody. a) Je třeba kontrolovat teplotu okolí a oteplení stroje a ložisek až do ustálení. b) U chladicího systému se má také zkontrolovat vyhovující provoz a systém má být v souladu s ČSN EN 60034-6 Točivé elektrické stroje. Část 6: Způsoby chlazení (IC kód). Tab. 2 Vodítko pro přiložení stejnosměrných napětí u zkoušky izolačního odporu a polarizačního indexu Jmenovité střídavé napětí vinutí: Sdružené napětí u trojfázových strojů. Fázové napětí u jednofázových strojů. Stejnosměrné napětí u stejnosměrných strojů nebo budicích vinutí. V Stejnosměrné napětí pro zkoušky izolačního odporu V do 1 000 500 1 000 až 2 500 500 až 1 000 2 501 až 5 000 1 000 až 2 500 5 001 až 12 000 2 500 až 5 000 nad 12 000 5 000 až 10 000 c) Rovněž se mohou provést kontroly hladiny akustického tlaku jako indikace poruchy a pro zajištění, že splňují doporučení ČSN EN 60034-9 ed. 2 Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku. d) Úrovně vibrací, zachycené ve stavu naprázdno, jsou hlavním indikátorem funkčního stavu stroje. Měření, hodnocení a meze závažnosti vibrací mají být v souladu s normou ČSN EN IEC 60034-14 ed. 3 Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací. Rotor má být dynamicky vyvážen ve stavu naprázdno podle standardů A nebo B na základě dohody s uživatelem. Standard A platí pro stroje bez speciálních požadavků na vibrace. U zcela zkompletovaných strojů má být chod naprázdno uskutečněn až po provedení všech statických měření a prohlídek, aby se určilo, zda je bezpečné točivý stroj spustit. Značný hluk a vibrace mohou indikovat problémy se symetrií, kontakty magnetickými jádry, rezonancemi, měkkou patkou nebo uvolněnými součástmi. Měření hladiny akustického tlaku a spektrální analýza vibrací točivého elektrického stroje může poskytnout údaje o typu závady, jako například poškození ložiska, přerušené rotorové tyče atd.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=