ElektroPrůmysl.cz, září 2023

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 80 | září 2023 zdroj napájení, které slouží i pro zařízení bez požadované funkce při požáru, je prioritně požadováno tyto zdroje vypínat již systémem CENTRAL STOP. Prostory, kde jsou tyto záložní zdroje umístěny, které nelze vypnout funkcí CENTRAL STOP, je požadováno označit a řeší se stejně, jako složité objekty se složitýma technologiemi. Technické provedení systému vypnutí CENTRAL STOP záleží na specifikaci objektu, ale musí splňovat „vypínání s funkcí odpojení" a zároveň umožňovat obsluhu laiky. Ovládání může být přímé (vypínač, jistič) nebo nepřímé, dálkově ovladačem (např. tlačítkem a ovládací cívkou vypínače). Je povoleno i použití podpěťových cívek. Umístění ovládacího prvku musí být označeno tabulkou s textem „HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE - CENTRAL STOP". Ovládací prvek musí být zajištěn proti nechtěnému vypnutí. Ovládací prvek CENTRAL STOP musí být v případě požáru přístupný z volného prostranství. Ovládání musí být do maximální vzdálenosti 5 m od vstupu do objektu, nebo z prostoru vnitřních zásahových cest. Tento prostor musí být určen v požárně bezpečnostním řešení. Možné je jeho umístění i v místě, kde bude i v případě požáru zajištěna trvalá obsluha. Technické provedení systému vypnutí CENTRAL STOP včetně definování zařízení, která jsou vypínána, musí být popsáno v PBŘ. Systém vypínání TOTAL STOP V případě požáru musí být umožněno systémem TOTAL STOP úplné vypnutí všech elektrických zařízení v objektu nebo v jeho části. V případě, že v objektu jsou bezpečnostní záložní zdroj napájení a provozní záložní zdroj napájení, je požadováno tyto zdroje vypínat systémem TOTAL STOP. Prostory, kde jsou tyto záložní zdroje umístěny, které nelze vypnout funkcí TOTAL STOP je nutné označit a řeší se stejně, jako složité objekty se složitýma technologiemi. Technické provedení systému vypnutí TOTAL STOP záleží na specifikaci objektu, ale musí splňovat „vypínání s funkcí odpojení" a zároveň umožňovat obsluhu laiky. Ovládání může být přímé (vypínač, jistič) nebo nepřímé, dálkově ovladačem (např. tlačítkem a ovládací cívkou vypínače). Funkce TOTAL STOP nemá být technicky řešena podpěťovou cívkou bez zálohy a zpoždění, protože vypnutí požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musí být funkční v případě požáru, by mohlo ohrozit osoby na životě. Případná výjimka musí být povolena v požárně bezpečnostním řešení a zdůvodněna rizikovou analýzou. Umístění ovládacího prvku musí být označeno tabulkou s textem „HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE - TOTAL STOP". TOTAL STOP musí být chráněn proti neoprávněnému nebo nechtěnému použití. Ovládací prvek TOTAL STOP musí být v případě požáru přístupný z volného prostranství. Ovládání musí být do maximální vzdálenosti 5 m od vstupu do objektu, nebo z prostoru vnitřních zásahových cest. Tento prostor musí být určen v požárně bezpečnostním řešení. Ovládací prvek musí být zajištěn proti nechtěnému nebo neoprávněnému vypnutí, ale přístupný veliteli jednotek požární ochrany provádějící požární zásah. V případě dálkového ovládání TOTAL STOP musí být trasa od akčního prvku k ovladači provedena jako funkční při požáru minimálně P30-R.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=